20 października 2022

Inwestycje

Zmodernizowano oddziały w łukowskim szpitalu

W szpitalu w Łukowie odbyło się oficjalne otwarcie nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wyremontowanego Oddziału Neurologicznego. Koszt obu inwestycji to blisko 20 mln złotych. Oficjalne otwarcie obu oddziałów odbyło się 18 października.

Przebudowa i modernizacja

Oficjalne otwarcie nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Neurologicznego pozwoliło na przyjęcie pierwszych pacjentów. Podczas wydarzenia wstęgę przecinali m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele urzędu wojewódzkiego, a także dyrektor lubelskiego oddziału NFZ – Magdalena Czarkowska. 

Wyremontowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu kosztowało placówkę 10 mln złotych. Modernizacja oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby stworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także bloku operacyjnego także wiązała się z kosztem blisko 10 mln złotych.  

Liczne inwestycje 

 W ostatnich latach łukowski szpital zrealizował kilka dużych inwestycji. W okresie od 2018 roku do 2022 zainwestowano w szpital około 80 mln zł. Większość z tych pieniędzy pochodziła z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz rezerwy ogólnej budżety państwa. Niewielką część stanowiły pieniądze pochodzące z budżetu szpitala i budżetu powiatu.

Wśród wykonanych z tych środków inwestycji wyróżnić można budowę dezynfekatorni i przebudowę apteki, a także inwestycje w sprzęt, a dokładniej zakup rezonansu magnetycznego . Obecnie szpital przygotowuje się do remontu Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i rozbudowy szpitalnego laboratorium.

 

Przeczytaj również: