18 października 2022

Planowane inwestycje

Rozbudowa dwóch oddziałów w rypińskim szpitalu

Szpital Powiatowy w Rypinie planuje rozbudowę dwóch oddziałów. Ich modernizacja to duża inwestycja dla rypińskiej placówki, ponieważ rozbudowa ma kosztować blisko 4,7 mln złotych. Zakres prac obejmie Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Zakres prac

Zaplanowane zmiany w Szpitalu Powiatowym w Rypinie obejmą m.in. przebudowę pomieszczeń na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (z własnym blokiem operacyjnym), a także rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni na potrzeby Oddziału Rehabilitacyjnego, w przedłużeniu istniejącego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Co więcej, planowany jest także zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia.

Koszty modernizacji

Łączny koszt modernizacji oddziałów ma kosztować łącznie 4,7 mln zł. Pozyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wyniosło 3,9 mln zł. Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Budowlane KOM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy.

 

Przeczytaj również: