Kontakt z redakcją

Monika Graczyk - Redaktor naczelna

Sylwia Rogut - Redaktor prowadząca

computer