Polityka prywatności

I. Podstawa prawna

1. MEDFinance S.A. z siedzibą w Łodzi przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000361997, NIP 725-20-27-054, REGON 100907116, kapitał zakładowy 8.500.000,00 zł, e-mail:, zwana dalej „MEDFinance”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”

2. MEDFinance jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

3. Użytkownik w celu korzystania z usług newslettera oferowanego przez MEDFinance za pośrednictwem Portalu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne. Podanie części z nich jest jednak konieczne do świadczenia usług przez MEDFinance na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu. W takich sytuacjach klauzule informacyjne zamieszczone przy formularzach dotyczących danej usługi informują o tym, które dane osobowe są niezbędne do jej świadczenia.

4. Podane przez Użytkownika dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do korzystania przez niego z usług Portalu oraz nie będą bez jego zgody udostępniane podmiotom trzecim i wykorzystywane w celach marketingowych.

5. Każdemu użytkownikowi, który zarejestrował się w Portalu i udostępnił MEDFinance  swoje dane osobowe przysługuje prawo ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dyspozycję odnośnie dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownik może złożyć wysyłając email na adres redakcja@medinwestycje.pl.

6. MEDFinance może powierzyć w trybie art. 31 Ustawy przetwarzanie uzyskanych dobrowolnie od Użytkownika danych osobowych innym administratorom danych.

7. W razie jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń dotyczących Portalu u lub treści znajdujących się w Portalu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poniższego adresu poczty elektronicznej:redakcja@medinwestycje.pl. 

II. Pliki cookies

1. Termin „plik cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

2. MEDFinance wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny MEDFinance.

3. MEDFinance przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www.

4. MEDFinance informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez MEDFinance zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

- Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

5. MEDFinance stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

III. Inne

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez MEDFinance  Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: redakcja@medinwestycje.pl

2. Polityka znajduje się na stronie www.medinwestycje.pl oraz w siedzibie MEDFinance.