26 maja 2023

Inwestycje

Wydatki samorządów na szpitale - nowa analiza ZPP

Związek Powiatów Polskich udostępnił najnowszą wersję raportu dotyczącego nakładów powiatów i miast na prawach powiatów na szpitale w latach 2015-2022. Opracowanie powstało na podstawie danych pozyskanych ze sprawozdań Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Jak wskazuje przeprowadzona przez Bernadetę Skóbel oraz Katarzynę Sekułę  analiza, w wydatkach powiatów i miast na prawach powiatu dominowały wydatki majątkowe. Na szpitale ogólne w badanym okresie czasu powiaty i miasta na prawach powiatu przeznaczyły kwotę ponad 7 mld zł. 

Przedstawiona analiza pokazuje także, w jaki sposób wydatkowano na przestrzeni lat na inwestycje, dotacje celowe na sfinansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz pomoc finansową na inwestycje. 

Opracowanie: Bernadeta Skóbel i Katarzyna Sekuła

Jak podkreślają autorki w przypadku powiatów ziemskich zaniepokojenie budzi duży wzrost wydatków z tytułu pokrycia ujemnego wyniku finansowego szpitali w latach 2019-2021– rekordowa wartość to blisko 128 mln zł w 2020 roku (w 2019 to ponad 90 mln zł, a w 2021 50,7 mln zł).

Pełna treśc analizy dostępna na stronie Związku Powiatów Polskich.

 Nakłady powiatów i miast na prawach powiat na szpitale w latach 2015-2022 - nowa analiza ZPP | Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego Związek Powiatów Polskich

 

 

Przeczytaj również: