26 maja 2023

Planowane inwestycje

Szykuje się remont ginekologii i neonatologii w Wodzisławiu Śląskim

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrekcji PPZOZ o przyznanie dotacji na remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. Rada Powiatu Wodzisławskiego wyraziła zgodę na przekazanie 550 tys. zł dotacji.

Prace remontowe mają rozpocząć się jeszcze w maju 2023 roku, a ich zakończenie spodziewane jest we wrześniu. Zgodnie z wnioskiem Dyrekcji Zakładu, mając na względzie zakres prac oraz funkcjonalne połączenie Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wskazane prace należy wykonać jednoczasowo, tak aby nie narażać pacjentek na niedogodności związane z remontami. Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Neonatologiczny zostaną tymczasowo przeniesione na IV piętro budynku głównego Szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Trakt Porodowy niezmiennie pozostanie na III piętrze w budynku głównym Szpitala. Szpital planuje wykonanie wszystkich prac w taki sposób, aby umożliwić niezakłóconą pracę działalność oddziałów objętych remontem.

W ramach prac modernizacyjnych planowane jest: wymiana wykładziny, malowanie ścian i sufitów, modernizacja toalet, wymiana oświetlenia, malowanie futryn i wymiana skrzydeł drzwiowych.

Zgodnie z szacunkami dyrekcji PPZOZ koszt remontu wyniesie ok. 568 000 złotych.

 

Przeczytaj również: