26 maja 2023

Inwestycje

Otwarcie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii w Łodzi

Po remoncie trwającym półtora roku otwarto oddział chorób wewnętrznych i geriatrii w szpitalu imienia Biegańskiego w Łodzi. Nowy oddział spełnia wszelkie standardy europejskie. Jego remont oraz wyposażenie przestrzeni kosztowało 14 milionów złotych. Inwestycja została wsparta środkami z funduszy unijnych.

W dniu 22 maja 2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Oddziału w obecności Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Piotra Adamczyka. Standard i wyposażenie Oddziału, spełniające najwyższe normy, zostały docenione przez dr n. med. Roberta Błaszczaka konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii. Za zaangażowanie wszystkich, którzy przyczynili się do tego sukcesu podziękował Dyrektor Szpitala Krzysztof Zarychta. Potencjał leczniczy, organizacyjny oraz dydaktyczny Oddziału będzie rozwijał się pod okiem jego Kierownika - dr n. med. Sebastiana Słomka. 

O znaczeniu zakończonej inwestycji wspominali zarówno wicemarszałek województwa łódzkiego - Piotr Adamczyk, jak i konsultant wojewódzki do spraw geriatrii - dr n. med. Robert Błaszczak. 

- Łódź jako miasto się starzeje i musimy znaleźć odpowiedź na wszystkie te problemy z jaki borykają się seniorzy - mówi Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. - Sukcesywnie otwieramy miejsca gdzie można leczyć seniorów otwieramy w całym regionie. (...) Pacjenci powinni mieć komfortowe warunki leczenia.

- Pacjent w wieku podeszłym ma wielochorobowość, rzadko kiedy można spotkać pacjenta w wieku 65 plus, który ma tylko jedno schorzenie - podkreślał dr n. med. Robert Błaszczak, konsultant wojewódzki do spraw geriatrii mówiąc o tym, jakie są potrzeby w geriatrii. - Pacjent w tym wieku wymaga szczególnego. Lekarz geriatra musi m.in. przeprowadzić całościową ocenę geriatryczną takiego pacjenta abyśmy mogli zaplanować, jak ten pacjent będzie później funkcjonował w środowisku domowym.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość projektu to blisko 14 mln. zł z czego dofinansowanie ze środków UE to prawie 5 mln. zł.

Przeczytaj również: