1 grudnia 2020

Planowane inwestycje

Szpital w Legionowie szybciej niż zakładano

Już w styczniu 2022 roku może zakończyć się budowa Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie. Placówka może zostać otwarta na 5 miesięcy przed zakładanym pierwotnie terminem.

Warto zaznaczyć, że szpital w Legionowie będzie filią podmiotu leczniczego jakim jest Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów w Warszawie. Oddział w Legionowie to inicjatywa ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

- To jest historyczna chwila. To jest czas, kiedy możemy powiedzieć, że kolejny etap inwestycji w postaci budowy wojskowego szpitala w Legionowie został dokonany – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Legionowie w sierpniu 2019 roku.

30 listopada odbyła się sesja Rady Powiatu, podczas której generał profesor Grzegorz Gielerak zdał raport z postępu prac związanych z budową szpitala. Z informacji przedstawionych przez dyrektora warszawskiego Wojskowego Instytutu Medycznego, wynika, że wykonawca inwestycji deklaruje zakończenie robót budowlanych już w lipcu przyszłego roku. To pozwoli na szybsze przystąpienie do wszelkich odbiorów technicznych. Po ich zakończeniu niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Planuje się uzyskać je we wrześniu 2021, czyli w terminie wyprzedzających określoną w umowie datę o 3 miesiące.

Do tej pory ocieplono ściany budynku, a także wykonane pokrycie dachu. Fachowcy zbudowali także ściany działowe oraz posadzki na wszystkich poziomach ponad poziomem 0. Wykonano także tynki wewnętrzne we wszystkich przestrzeniach oprócz klatek schodowych. Podłączana jest także instalacja sanitarna do ciągów głównych, montowana ślusarka okienna oraz instalowana elektryka. Jednocześnie trwa montaż węzła ciepła i elewacji.

Z kolei zakupy sprzętu medycznego planowane są już od stycznia 2021 roku. Proces wyposażania szpitala w niezbędne wyposażenie i aparaturę medyczną powinien zakończyć się w październiku przyszłego roku.

Według założeń szpital będzie przystosowany do jednoczesnej hospitalizacji 90 pacjentów. Będzie miał 5 kondygnacji naziemnych i podziemny parking. W ramach nowej inwestycji planowane jest także utworzenie bloku operacyjnego, składającego się z 2 sal operacyjnych oraz oddziałów szpitalnych. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji będą środki resortu obrony narodowej.

Przeczytaj również: