25 listopada 2020

Inwestycje

Nowy budynek Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie

Szpital im. F. Chopina w Rzeszowie zyskał nowy 5-kondygnacyjny pawilon. Przeniesiono tam Klinikę Hematologii i Klinikę Nefrologii ze Stacją Dializ.

Warto zaznaczyć, że jest to największa inwestycja szpitalna o tym charakterze na całym Podkarpaciu. Do dyspozycji chorych oprócz jedno- i dwuosobowych sal oddany zostanie także własny węzeł sanitarny. Przestronność pokoi oczekiwań i wypoczynku, a także nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna mają pomóc chorym i dać im wytchnienie podczas pobytu w placówce medycznej.

Zrealizowanie inwestycji nie byłoby możliwe gdyby nie Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 Województwa Podkarpackiego. Inicjatywa była współfinansowana ze środków województwa. Całkowity koszt budowy oraz wyposażenia wyniósł ponad 55 mln zł.

Inwestycja umożliwi uruchomienie Ośrodka Przeszczepiania Komórek Hematopoetycznych. Po uprzednim zdobyciu niezbędnych akredytacji Klinika będzie ubiegać się o możliwość przeszczepiania zarówno poddawanych zamrożeniu komórek własnych pacjenta, poprzez tak zwane przeszczepienia autologiczne, jak i tych pobieranych na bieżąco od dawców allogenicznych. Może to być rodzeństwo, a także dawcy niespokrewnieni, czy dawcy alternatywni do których należą dawcy niespokrewnieni z niezgodnościami w układzie zgodności tkankowej HLA oraz połowicznie zgodni dawcy rodzinni.

 - Bank Komórek Krwiotwórczych ze strefami pozwalającymi na uzyskanie najwyższej czystości otwiera perspektywę możliwości wdrożenia każdego nowego rodzaju terapii komórkowej. W dalszej perspektywie czasowej celowe może być rozważenie możliwości rozpoczęcia współpracy z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy celem wykonywania przeszczepień komórek krwiotwórczych u chorych obywateli pobliskiej Ukrainy, na której obszarze nie ma ośrodka przeszczepowego- ta działalność mogłaby stanowić dodatkowe źródło finansowania, niezależnego od NFZ - powiedział Marek Wiater dyrektor KSW nr 1 w Rzeszowie.

Działalność przeszczepowa na Podkarpaciu w tak szerokim zakresie nie była jeszcze prowadzona. Jej uruchomienie jest jednak niezmiernie ważne, ponieważ chorzy z Podkarpacia dzięki otwarciu placówki nie będą musieli być kierowani do odległych ośrodków transplantacyjnych. W konsekwencji, na każdym etapie leczenia będą obsługiwani na miejscu.

Przeczytaj również: