17 grudnia 2021

Planowane inwestycje

Ponad milion złotych wsparcia dla podlaskich szpitali

Wojewoda podlaski przeznaczył ponad 1,1 mln zł na wsparcie podlaskich szpitali – szczególnie tych zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19, które dodatkowo są obciążone opieką nad migrantami, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską.

Kwota 1 174 029 zł pochodzi z budżetu, którym dysponuje wojewoda podlaski, z części przeznaczonej na ochronę zdrowia.

- Chcieliśmy wesprzeć szczególnie te szpitale, które są mocno zaangażowane w opiekę nad pacjentami covidowymi, a dodatkowo obciążone ze względu na kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Przyznaliśmy 15 „premii” finansowych, które placówki będą mogły przeznaczyć na bieżące wydatki, oprócz tego, że opieka nad chorymi na COVID-19 finansowana jest z Narodowego Funduszu Zdrowia, a koszty pobytów migrantów pokrywa Straż Graniczna – mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Przy podziale środków brano pod uwagę liczbę miejsc dla pacjentów z COVID-19 (w tym intensywnej terapii), które szpitale utrzymują na polecenie wojewody, liczbę hospitalizowanych migrantów i obciążenie z tego powodu szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Największe wsparcie otrzymają: SPZOZ w Hajnówce, SPZOZ w Bielsku Podlaskim i SPZOZ w Augustowie. Ze względu na uwarunkowania prawno-budżetowe finansowa pomoc mogła być skierowana do szpitali, których organami założycielskimi są jednostki samorządu terytorialnego - tj. powiatowych i wojewódzkich. Z dodatkowych środków skorzysta 15 placówek.

Według stanu na 10.12.2021 roku, od 23.08.2021 roku w szpitalach na terenie województwa podlaskiego hospitalizowano 347 migrantów, a 570 udzielono porad ambulatoryjnych. Do 16.12.2021 roku zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy osobom, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-białoruską, 519 razy.

Przeczytaj również: