17 grudnia 2021

Inwestycje

Nowe oblicze szpitala w Zabrzu

W Sali Historycznej zabrzańskiego magistratu podpisana została dzisiaj umowa dotycząca zadania pn.: „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.”. Na umowie podpis złożył wykonawca robót budowlanych - firma TERMOPROJEKT Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej, którą reprezentował dzisiaj Grzegorz Wegemund. Oprócz niego na dokumentach podpis złożył dyrektor Szpitala Miejskiego w Zabrzu Mariusz Wójtowicz.

Zadanie przewiduje:

  • termomodernizację budynków,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • modernizację oświetlenia – montaż opraw oświetleniowych typu LED,
  • modernizację instalacji c.o. (wymiana instalacji wraz z grzejnikami).

Wykonawcą robót budowlanych będzie firma TERMOPROJEKT Sp. z o.o., która złożył najkorzystniejsza zgodną z warunkami Specyfikacji Warunków Zamówienia ofertę na kwotę:  2 398 500,00 zł brutto.

Inwestycja dofinansowana została  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łączna kwota dofinansowania: 921 251,00 zł (w tym kwota dotacji bezzwrotnej: 783 063,00 zł; kwota pożyczki: 138 188,00 zł).

Źródło: miastozabrze.pl

Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Zabrza to jeden z najważniejszych priorytetów dla naszego samorządu. Dlatego na rozwój i modernizację Szpitala Miejskiego przeznaczyliśmy w ostatnich latach ok. 150 mln zł. Za te środki m.in. wybudowaliśmy Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, a także nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Zadanie swoim zakresem obejmuje kompleksową modernizację budynków wchodzących w skład kompleksu zabudowy Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. prowadząca do poprawy efektywności wykorzystywania energii w tych budynkach, a co za tym idzie do realizacji celu priorytetowego programu, czyli zmniejszenia emisji CO2 – poprawa jakości powietrza.

Termomodernizacją objęte zostaną następujące obiekty:

  • budynek administracyjny,
  • portiernia,
  • prosektorium,
  • magazyn,
  • budynek techniczny.

Przeczytaj również: