4 września 2020

Inwestycje

Pandemia nie spowolniła inwestycji w szpitalu w Gorzowie Wlkp.

Mimo trwającej pandemii Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. nie zwalnia tempa inwestycji. 

Trwa budowa Dziennego Pododdziału Chemioterapii, pawilonu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniki Hematologii oraz Banku Komórek Macierzystych, a także nowego Centrum Logistyki i Zaopatrzenia, które pozwoli na skupienie w jednym miejscu wielu obecnie rozproszonych na terenie lecznicy magazynów. 

- To dla nas bardzo ważna inwestycja, mimo że pozornie nie jest ona bezpośrednio związana z opieką nad pacjentami – mówi Jerzy Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Dzięki niej będziemy mogli przenieść magazyny znajdujące się teraz w różnych częściach szpitala, a w ich dotychczasowym miejscu utworzyć centrum laboratoryjne, co stworzy zdecydowanie lepsze warunki pracy dla naszych diagnostów i poprawi przepływ informacji między poszczególnymi jednostkami.

Centrum logistyki i zaopatrzenia powstaje w pomieszczeniach budynku dawnej pralni. Szpital ich nie używa, bo usługi pralnicze od lat zleca zewnętrznemu podmiotowi. Teraz znajdzie się w nich miejsce na magazyn podręczny, magazyn medyczny (ponad 200 m2), magazyn techniczny (prawie 100 m2). Swoje miejsce i osobną szatnię będą mieli też pracownicy centrum zaopatrzenia. A towary do i z magazynu będą transportowane specjalnie zaprojektowaną windą o udźwigu 2500 kg. 

Część pomieszczeń po pralni zostanie zaadaptowana na nowy punkt wydawania i przyjmowania szpitalnej bielizny (będzie tam wydzielone miejsce na strefę brudną i czystą z osobnym transportem windowym) oraz nową Szkołę Rodzenia. 

Przebudowa pomieszczeń dawnej pralni na potrzeby nowej Szkoły Rodzenia oraz centrum logistyki, która ma się zakończyć w IV kwartale 2020 r. i kosztować ok. 2,5 mln złotych ma również na celu dostosowanie struktury komunikacyjnej, logistycznej i magazynowej szpitala do obowiązujących przepisów BHP, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego lecznicy oraz optymalizację wykorzystania pomieszczeń szpitala. 

 

Przeczytaj również: