4 września 2020

Inwestycje

Drugi etap budowy CKD2 formalnie rozpoczęty

Uniwersytet Medyczny w Łodzi podpisał umowę z konsorcjum firm Warbud i Budomal – wykonawcami inwestycji pn. „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym” - CKD2. 

Sygnatariuszami umowy ze strony uczelni byli:  Rektor, prof. Radzisław Kordek, Kanclerz, dr Jacek Grabowski oraz Kwestor, mgr Małgorzata Ochman, natomiast ze strony wykonawcy: Jerzy Werle Prezes Zarządu Warbud S.A. oraz Rafał Leśniak reprezentujący firmę Budomal. Inwestycja o wartości ponad 576 mln zł w większości sfinansowana zostanie ze środków pochodzących z budżetu Państwa.

Celem projektu CKD2 jest przede wszystkim zwiększenie dostępności wysokiej jakości opieki zdrowotnej, jaką gwarantuje szpital kliniczny, dla mieszkańców regionu łódzkiego. 

Chcemy również skonsolidować rozproszone kliniki uniwersyteckie w jednym kampusie. Stworzyć jeden ośrodek akademicki łączący w sobie funkcje dydaktyczne, naukowe i kliniczne. Jesteśmy coraz bliżej tego celu, zarówno dzięki projektowi CKD2, jak i projektom BRaIn czy MOLecoLAB, które prowadzimy równolegle – mówi prof. Radzisław Kordek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

Drugi etap CKD jest kontynuacją już zrealizowanej części inwestycji Centrum Kliniczno-Dydaktycznego (etap I realizowany w latach 1975-2014), która pozwoliła na otwarcie i funkcjonowanie w obecnej formie Centralnego Szpitala Klinicznego. Kontynuacja ta polega na wykorzystaniu dostępnych przestrzeni szpitalnych i ulokowanie w nich ośrodków świadczących kluczowe dla regionu usługi medyczne w dziedzinach: onkologii, położnictwa, neurologii i geriatrii. Łącznie w nowej lokalizacji powstanie 21 jednostek medycznych (oddziałów, zakładów, poradni wraz z obiektami takimi jak hostel), a także nastąpi powiększenie bloku operacyjnego oraz pracowni diagnostyki obrazowej. Obiekty te powstaną w oparciu o funkcjonujące już jednostki w tzw. bazie obcej czy innych uniwersyteckich lokalizacjach, z zaangażowaniem obecnego personelu. Przeniesienie tych jednostek do CKD pozwoli na zwiększenie ich wydajności, lepsze zarządzanie i dostęp do większej ilości usług specjalistycznych oraz rozbudowanych możliwości diagnostycznych i badawczych. Jednym z rezultatów projektu CKD2 będzie także utworzenie nowych ośrodków: Akademickiego Ośrodka Onkologicznego oraz Akademickiego Ośrodka Ginekologiczno-Położniczego.

Inwestycja realizowana będzie zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Uczelni poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych niskoemisyjnych.

CKD 2 to kolejny przykład współpracy aliansu BUDOMAL – Warbud w pozyskiwaniu kontraktów budowalnych w ramach zamówień sektora publicznego. – W sierpniu 2020 roku nasze konsorcjum ukończyło budowę Zintegrowanego Ponadregionalnego Centrum Zabiegowego, czyli nowego budynku szpitala im. WAM w Łodzi. Cenimy sobie współpracę z Warbudem, a dzięki kolejnym wspólnym projektom możemy wciąż podnosić poprzeczkę – mówi Rafał Leśniak, właściciel grupy Budomal. Dla obu firm budowa drugiego etapu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym to ponowne wyzwanie z zakresu budownictwa medycznego. Centralny Szpital Kliniczny CKD jest jedną z największych tego typu placówek w Polsce. – Lubimy podejmować się ambitnych realizacji – im większe i bardziej złożone, tym lepiej. Przy tym projekcie wymagania związane z rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi postawione są niezwykle wysoko. Zastosujemy tu szereg innowacji inżynieryjnych zgodnych ze światowymi trendami – dodaje Leśniak. – Inwestycja ta stanowić będzie przykład referencyjny dla placówek medycznych w skali ogólnopolskiej.

Cele inwestycji:

 • znaczna poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców regionu łódzkiego,
 • zwiększenie efektywności leczenia i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów,
 • ograniczenie migracji pacjentów poza granice województwa w poszukiwaniu niedostępnych dotychczas świadczeń,
 • zapewnienie dostępu do najwyższych standardów usług w zakresie onkologii, ginekologii i położnictwa,
 • poprawa jakości świadczeń dla starzejącego się społeczeństwa - rozwój geriatrii, neurologii, opieki paliatywnej,
 • wzrost liczby lekarzy specjalistów w zakresie: onkologii, neurologii, geriatrii, ginekologii, położnictwa, neonatologii,
 • konsolidacja rozproszonych obiektów uczelni

Realizacja II etapu budowy CKD obejmuje:

 • Zespół Poradni Specjalistycznych (otwarte 27 stycznia 2020 r.)
 • Oddział Onkologii Ogólnej
 • Oddział Chirurgii Onkologicznej
 • Oddział Ginekologii Onkologicznej
 • Oddział Urologii
 • Oddział Medycyny Paliatywnej
 • Oddział Chemioterapii (stacjonarny)
 • Oddział Chemioterapii (dzienny)
 • Ośrodek Radioterapii (Zakład oraz Oddział)
 • Oddział Endokrynologii
 • Oddział Geriatryczny
 • Oddział Neurologii
 • Oddział Położniczy
 • Oddział Neonatologii
 • Centrum Koordynowanej Opieki Zdrowotnej
 • Zakład Patologii
 • Blok operacyjny z salą wybudzeń
 • Izba Przyjęć (SOR)

Nazwa inwestycji: „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym” (CKD2)

 1. Okres realizacji projektu: 2018 – 2023 
 2. Budżet inwestycji: 576,5 mln zł

Źródła finansowania inwestycji: 

 • Ministerstwo Zdrowia – 453,7 mln zł
 • środki własne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – 82,8  mln zł
 • środki Centralnego Szpitala Klinicznego – 40 mln zł 

Przeczytaj również: