5 maja 2021

Planowane inwestycje

Nowy oddział neurologiczny w zambrowskim szpitalu

Od połowy kwietnia przy Szpitalu Powiatowym w Zambrowie trwają prace budowlane. Na terenie obiektu powstaje oddział neurologiczny wraz z pododdziałem udarowym oraz rehabilitacją. Nowy oddział ma być gotowy w ciągu dwóch lat, a oddanie obiektu do użytku przewidziane zostało na kwiecień 2023 roku. Cały projekt ma kosztować ponad 10 milionów złotych.

Na terenie nowego oddziału neurologicznego zgodnie z projektem do dyspozycji pacjentów oddane będzie 31 łóżek. Czternaście z nich znajdzie się w sali intensywnej opieki medycznej, a trzynaście w pododdziale wczesnej rehabilitacji neurologicznej.

Wykonawcą inwestycji jest spółka jawna z Białegostoku, która wygrała przetarg prowadzony na początku marca. Zaoferowana przez nią cena – 6 mln 519 tys. złotych, a także 60-miesięczny okres gwarancji, okazały się najciekawszymi propozycjami. Wykonawca na realizację zadania ma 12 miesięcy.

Fot.: ZAMBROW.ORG
 

Na przekazanym na ten cel placu budowy prace ruszyły już w połowie kwietnia. Obecnie na ogrodzonym terenie trwają roboty przygotowawcze do przełożenia instalacji wodnej. Najbliższe zaplanowane prace to wykopy pod fundamenty na dwie klatki schodowe. Niebawem rozpocząć ma się również nadbudowa piętra na części budynku szpitala o powierzchni 1 485,16 m2.

Na dachu obiektu pojawiły się już materiały budowlane. Zabezpieczone zostały także naświetla, które przeznaczone zostaną do późniejszej likwidacji. Jak zaznaczają eksperci, prace na budynku wymagać będą szczególnej ostrożności. Głównym powodem jest fakt, iż na parterze znajduje się oddział intensywnej terapii, a także blok operacyjny. W obu tych miejscach wciąż obsługiwani są pacjenci. 

Kwota przeznaczona na tę inwestycję wynosi ponad 10 mln złotych. Ma ona pokryć koszty prac budowlanych, a także zakupu systemu informatycznego, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia medycznego. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie. Blisko 8 milionów złotych to fundusze europejskie. Z budżetu Powiatu Zambrowskiego przekazany zostanie 1 mln zł. Taką samą kwotą inwestycję wesprze Sejmik Województwa Podlaskiego. 

Nowy oddział neurologii z pododdziałem udarowym i odcinkiem rehabilitacji neurologicznej z poradnią neurologiczną mają być gotowe w kwietniu 2023 roku.

 

Źródło: ZAMBROW.ORG

Przeczytaj również: