28 kwietnia 2023

Inwestycje

Zaplanowano przebudowę i modernizację szpitala w Puławach

Blisko 7,5 miliona złotych otrzymał Szpital Specjalistyczny w Puławach. Środki mają zostać przeznaczone na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i przebudowę oddziału urazowo-ortopedycznego.

W środę 26 kwietnia b.r  SP ZOZ w Puławach otrzymał   środki pieniężne  na kwotę   7 425 760 zł. Symboliczny czek przekazał wiceminister finansów, Artur Soboń.

Rządowe pieniądze przyczynią się do poprawy jakości funkcjonowania szpitala poprzez chociażby inwestycję wodno-kanalizacyjną – mówi Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.To jest coś, co wynika z szerokiego zakresu prac termomodernizacyjnych, które toczą się w puławskim szpitalu, sprawiając, że będzie mógł on pełnić na najwyższym możliwym poziomie swoje usługi i oferować świadczenia mieszkańcom Puław i całej ziemi puławskiej.

 Wiceminister Soboń puławski szpital nazwał wizytówką powiatu puławskiego. Dodał także, że przekazane środki doskonale wkomponują się w prowadzone już prace. Jak podkreślał, dzięki nim projekt termomodernizacji szpitala, pełniącego istotne miejsce w systemie opieki zdrowotnej, będzie kompletny, 

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu Państwa i przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja instalacji WOD-KAN wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach szpitalnych w tym Oddziału  Urazowo-Ortopedycznego II etap SPZOZ w Puławach . Dzięki tej inwestycji zdecydowanie obniżą się koszty utrzymania budynków oraz  znacznie poprawi komfort leczenia pacjentów .

Dofinansowanie rządu wynosi 80 procent środków potrzebnych do ukończenia zaplanowanej inwestycji. Pozostałe koszty pokryje Starostwo Powiatowe w Puławach i sam szpital.

Przeczytaj również: