15 maja 2023

Sprzęt i Innowacje

RSQ HOLO wspiera chirurgów okulistów

W Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie została przeprowadzona operacja endoskopowego udrożnienia dróg łzowych u pacjenta z uwarunkowanym genetycznie zespołem wad wrodzonych. Obejmuje on wrodzone zarośnięcie szwów czaszkowych, które skutkuje znacznymi deformacjami twarzoczaszki. Operację przeprowadził prof. Mohammad Javed Ali z LV Prasad Eye Institute w Hyderabadzie, w asyście Zespołu Okuloplastycznego Kliniki Okulistyki pod kierownictwem prof. Marka Rękasa.

- To była niezwykle trudna operacja. Myślę, że chirurg coś takiego widzi prawdopodobnie raz lub dwa razy w życiu. To jest bardzo rzadki zespół wad wrodzonych genetycznie i jest wiele problemów z kośćmi twarzy i wiele anatomii jest zniekształconych – przyznaje prof. Mohammad Javed Ali.

Aby zredukować negatywny wpływ choroby, u pacjenta przeprowadzono w przeszłości kilka operacji szczękowo-twarzowych na różnych etapach rozwoju. Aktualnie posiada on w obrębie czaszki liczne metalowe zespolenia, które dodatkowo, poza zmienioną anatomią twarzoczaszki, utrudniają operację udrożnienia dróg łzowych.

- Pacjent miał już wcześniej wykonywane dwie operacje zespolenia borkowo-nosowego z dostępu zewnętrznego, ale obie niestety zakończyły się niepowodzeniem ze względu na zaburzone stosunki anatomiczne. Tym razem udało nam się zlokalizować worek łzowy i doprowadzić do jego całkowitego otwarcia i zaintubowania dróg łzowych. Także jesteśmy w pełni zadowoleni – cieszy się dr Rafał Nowak, okulista w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie

Podczas operacji zespół medyczny wykorzystał system RSQ HOLO, który umożliwia zupełnie nowy sposób wchodzenia w interakcję z danymi w sali operacyjnej. Zdjęcia z tomografów czy rezonansów przedstawiane są w postaci hologramów i chirurdzy podczas przeprowadzania operacji mogą dowolnie przeglądać trójwymiarowe obrazy anatomii pacjenta bez konieczności opuszczania pola operacyjnego.

- Sześcian w RSQ HOLO system, która pozwala podejrzeć co znajduje się wewnątrz kości bardzo pomógł mi w trakcie tej operacji. Dzięki temu, że mogłem podejrzeć każdy milimetr tkanki, w trakcie przeprowadzania zabiegu, zmieniłem miejsce wejścia i to była krytyczna decyzja. Gdybym tego nie zrobił i próbował wejść w miejsce, w które zazwyczaj się wchodzi, to operacja znów by się nie udała – mówi prof. Mohammad Javed Ali.

Udane udrożnienie dróg łzowych do jamy nosowej spowoduje, że pacjent nie będzie już zmagał się z przewlekłymi problemami ropienia i łzawienia oka z ostrymi stanami zapalnymi worka łzowego. Operacja na tym pacjencie potwierdziła, że holograficzna sala operacyjna może być bardzo użyteczna w chirurgii okuloplastycznej. – To może być bardzo użyteczne szczególnie w przypadkach powikłanych, właśnie w takich jak mieliśmy teraz do czynienia. Gdy musimy jakby od wewnątrz spojrzeć na anatomię twarzoczaszki, ponieważ te stosunki są całkowicie zaburzone -  uważa dr Rafał Nowak.

Rozszerzona rzeczywistość w szpitalach nikogo już nie dziwi. Rynek technologii AR rośnie z wysoką dynamiką, osiągając 46% wzrost w skali roku. - Ogromnie cieszę się, że RSQ HOLO będąc liderem jakości rynku pomaga poprawiać jakość życia pacjentów. Szpitale dostrzegają w RSQ HOLO ogromną okazję do zwiększania jakości leczenia, skracania czasu zabiegów, umożliwiania zabiegów wcześniej niemożliwych oraz pozycjonowania się dla pacjentów jako nowoczesnej placówki - mówi Bartłomiej Lubiatowski, prezes RSQ Technologies.

Przeczytaj również: