15 maja 2023

Konferencje

Nowoczesny Pion Techniczny | Opalenica | 01-02.06.2023

Kongres „Nowoczesny Pion Techniczny” to okazja do spotkania w jednym miejscu specjalistów takich jak Ty, do wymiany doświadczeń z osobami, którym zależy na wprowadzaniu w jednostkach ochrony zdrowia usprawnień mających wpływ na poprawę jakości ich funkcjonowania, zarówno w okresie epidemii COVID-19, jak również w perspektywie postpandemii. Najnowsza edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 01-02.06.2023 w Opalenicy.

Nowoczesny Pion Techniczny” to wydarzenie z ponad 10-letnią tradycją. Od 2011 r. biorą w nim udział osoby mające wpływ na inwestycje szpitalne w Polsce. Do grona zainteresowanych uczestników należą:

  • dyrektorzy szpitali, dyrektorzy ds. technicznych oraz ds. administracyjnych i ekonomicznych,
  • kierownicy działów eksploatacyjnych, specjaliści ds. aparatury medycznej,
  • osoby zajmujące się obsługą przetargów w szpitalach,
  • reprezentanci administracji samorządowej,
  • przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  • reprezentanci firm medycznych,
  • osoby zainteresowane tematyką sprawnego zarządzania pionem technicznym szpitali i usprawnieniem funkcjonowania placówek medycznych.

Podczas Kongresu prelegenci poruszają m.in. kwestie skutecznego zarządzania infrastrukturą techniczną szpitali, racjonalnej eksploatacji sprzętu medycznego, zasad serwisowania aparatury, finansowania szpitali czy też zasad i obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ideą wydarzenia jest połączenie wiedzy teoretycznej na temat funkcjonowania placówek ochrony zdrowia z prezentacją praktycznych rozwiązań. Zaproszeni prelegenci prezentują konkretne przykłady oraz rozwiązania, opierając się na własnych doświadczeniach, a uczestnicy Kongresu – oprócz wysłuchania prelekcji – mieli podczas tradycyjnych konferencji możliwość odwiedzania szpitali w Polsce i sprawdzenia, w jaki sposób zorganizowane są poszczególne jednostki.

Rejestracja na wydarzenie: https://piontechniczny.pl/#zglos

Przeczytaj również: