15 maja 2023

Sprzęt i Innowacje

Algorytmy predykcyjne wsparciem dla diagnostyki

Obszar diagnostyki medycznej obejmuje zastosowanie różnych technik i narzędzi w celu identyfikacji, analizy i diagnozowania chorób oraz innych problemów zdrowotnych u pacjentów. Jednym z narzędzi wykorzystywanych w tej dziedzinie są algorytmy predykcyjne, które pomagają przewidywać ryzyko wystąpienia pewnych chorób lub prognozować wyniki leczenia. Na temat rozwoju tego sektora porozmawialiśmy z Pawłem Ciesielką, CTO (Chief Technology Officer) w firmie Proacta.

Jak wygląda rynek badań genetycznych/obszar diagnostyki medycznej w Polsce z perspektywy firmy wspomagającej sektor zdrowia w tym zakresie?

Wraz ze wzrostem świadomości na temat znaczenia genetyki w medycynie, zapotrzebowanie na badania genetyczne stale rośnie. To obejmuje zarówno testy diagnostyczne, jak i predykcyjne, które mogą pomóc w wykrywaniu predyspozycji do określonych chorób. Rozwój technologii, takich jak sekwencjonowanie następnej generacji (NGS), umożliwia przeprowadzanie badań genetycznych szybciej i dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej. Polska, jako kraj o silnych tradycjach akademickich i naukowych, jest coraz lepiej  przygotowana do wykorzystania tych technologii. Coraz więcej dzieje się również w obszarze regulacji w zakresie wykorzystania AI w analizie danych medycznych w tym danych  genetycznych, czego przykładem jest stworzenie przez polską społeczność „Białej księgi AI” do zastosowań w praktyce klinicznej.

W jaki sposób algorytmy predykcyjne oparte na technologii AI znajdują wykorzystanie w medycynie?

Nasze algorytmy są trenowane na rzeczywistych danych medycznych, które pochodzą ze szpitali oraz jednostek medycznych  w Polsce oraz za granicą. Dzięki tym informacjom, nasze modele uczą się rozpoznawania schematów, związków i zależności między różnymi parametrami medycznymi. W procesie trenowania, algorytmy poddawane są wielokrotnym iteracjom, co pozwala na optymalizację ich skuteczności oraz dopasowanie do potrzeb pacjentów oraz lekarzy.

Jakie korzyści cechują to rozwiązanie? W jaki sposób mogą one wesprzeć sektor ochrony zdrowia?

Zastosowanie zaawansowanych algorytmów opartych na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i sieciach neuronowych może przynieść wiele korzyści zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Jedną z kluczowych możliwości naszego rozwiązania – platformy Databion jest prognozowanie ewolucji choroby/procesu leczenia pacjenta na podstawie dostępnych danych medycznych. W tym celu, stworzone przez nas modele są w stanie analizować historię medyczną pacjenta, wyniki badań oraz informacje o leczeniu, aby przewidzieć najbardziej prawdopodobny rozwój sytuacji klinicznej.

Gdzie najczęściej znajdują zastosowanie? W jakich obszarach tematycznych/ dziedzinach medycyny rozwiązania te wspierają lekarzy?

Nasze rozwiązania mają niezwykle szeroki zakres zastosowań.  Algorytmy są w stanie pomóc w identyfikacji subtelnych wzorców i zależności, które mogą umknąć lekarzom. To z kolei może prowadzić do szybszego i bardziej precyzyjnego postawienia diagnozy. Ma to ogromne znaczenie w przypadku chorób nowotworowych, gdzie wczesne wykrycie zmian daje duże szanse na całkowite wyleczenie.

Dodatkowo nasza platforma może służyć jako narzędzie do monitorowania stanu zdrowia pacjentów, pomagając lekarzom śledzić postępy w leczeniu oraz reagować na ewentualne zmiany w stanie zdrowia pacjenta.

Oprócz szpitali z tych rozwiązań mogą korzystać również firmy farmaceutyczne, laboratoria genetyczne, instytuty badawcze, uniwersytety medyczne – czyli wkraczamy wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wsparcie w zakresie przechowywania i analizy dużych ilości danych.

 Czy algorytmy predykcyjne stanowią przyszłość dla diagnostyki medycznej?

Wykorzystanie zaawansowanych technologii w medycynie może przyczynić się do przyspieszenia badań klinicznych oraz odkrywania nowych leków i terapii. Lepsze zrozumienie mechanizmów chorobowych oraz opracowanie skuteczniejszych metod leczenia mogą prowadzić do ogólnego postępu w dziedzinie medycyny. Wszystko to sprowadza się do poprawy jakości opieki medycznej, co bezpośrednio wpływa na zdrowie i życie pacjentów.

Gdzie wykorzystywane są rozwiązania i usługi Proacta?

Nawiązaliśmy współpracę ze szpitalami onkologicznymi w celu pozyskania niezbędnej wiedzy na temat różnych typów nowotworów oraz sposobów ich leczenia.

Jakie plany rozwoju ma obecnie spółka? W jaki sposób są one powiązane ze zmianami na rynku analizy dużych zbiorów danych w sektorze opieki zdrowotnej?

Naszym kluczowym projektem jest platforma analityczna Databion, dla której widzimy duże możliwości rozwoju. Z tego względu mamy w planach debiut giełdowy. Liczymy, że dzięki wsparciu inwestorów będziemy w stanie dynamicznie rosnąć wraz z całym rynkiem. Obserwujemy, że sektor opieki zdrowotnej jest na etapie znacznego wzrostu wdrażania rozwiązań analitycznych. Według raportów globalna wartość rynku analizy dużych zbiorów danych w sektorze opieki zdrowotnej w 2026 r. osiągnie wartość 44,53 mld dol. Natomiast przewiduje, że rynek analityki w opiece zdrowotnej w 2030 r. osiągnie wartość 163 mld dol. Jest to zatem niezwykle perspektywiczny rynek, a my chcemy być jego częścią.

Przeczytaj również: