23 stycznia 2017

Konferencje

Konferencja SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA w MCK Katowice

Konferencja SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA już 26 stycznia 2017 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

26 stycznia 2017

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 

wykłady, pokazy + testy rozwiązań - sala i przestrzeń na parterze

UDZIAŁ BEZPŁATNY - rejestracja

Szpitaleiobikety

AGENDA KONFERENCJI*:

od godz. 08.00 – Rejestracja Uczestników

09.00 – Otwarcie Konferencji

PANEL I

PION PROJEKTOWY - ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

 • 09.00 –  WYKŁAD EKSPERCKI: Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „Pozacenowe kryteria oceny ofert w branży medycznej po nowelizacji – przykłady i propozycje”, PRELEGENT: SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
 • 09.30 –  PRELEKCJA Serwerownie dedykowane dla potrzeb szpitali. Case study na przykładzie szpitala Jana Pana II w Krakowie 
 • 10.15 –  PRELEKCJA: „Budowanie bez barier” – swoboda komunikacji, rozwiązanie systemowe dla szpitali 
 • 10.25 –  PRELEKCJA: Nowoczesne rozwiązania podłogowe i ścienne dla obiektów służby zdrowia 
 • 10.45 –  PRELEKCJA: KLIK - Nowoczesne systemy tras kablowych szybkiego montażu - rozwiązania dla służby zdrowia
 • 11.00 –  PRELEKCJA: Nowoczesne kable ognioodporne do wszelkich instalacji ze szczególnym uwzględnieniem instalacji w obiektach służby zdrowia 
 •  11.15-11.30 - Przerwa na kawę/ Wymiana poglądów, udział w testach i pokazach na przestrzeni wystawienniczej/ konsultacje z doradcami technicznymi i ekspertami

PANEL II

PION TECHNICZNY -  REALIZACJA OBIEKTÓW, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 • 11.30 –  PRELEKCJA:  Realizacja obiektów szpitalnych w kontekście optymalizacji projektowanych rozwiązań technicznych i zastosowania alternatywnych modeli finansowania inwestycji
 • 12.10  – PRELEKCJA:  Bezprzewodowy system kontroli dostępu z wykorzystaniem elektronicznych kluczy i sieci wirtualnej w obiektach opieki zdrowotnej 
 • 12.20  – PRELEKCJA:  Bezpieczna infrastruktura teleinformatyczna w środowisku medycznym - Norma TIA -  Transmisja internetowa danych multimedialnych 40/100 GbE w czasie rzeczywistym 
 • 12.40  – PRELEKCJA: Urządzenia marki Klimor - w salach operacyjnych i pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach czystości 
 • 12.55  –  PRELEKCJA: Oprawy szczelne do pomieszczeń czystych i idea HCL wspierająca proces leczenia i rekonwalescencji 
 • 13.05  – PRELEKCJA:  Nowoczesne rozwiązania zasilania gwarantowanego oraz chłodzenia precyzyjnego dla Służby Zdrowia 
 • 13.35 -13.50- Przerwa na kawę/ Wymiana poglądów, udział w testach i pokazach na przestrzeni wystawienniczej/ konsultacje z doradcami technicznymi i ekspertami

PANEL III

PION MEDYCZNY – TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE 

 • 13.50 –  PRELEKCJA: Cenna przestrzeń” – czyli outsourcing archiwizacji i digitalizacji dokumentacji medycznej? Usprawnienie funkcjonowania placówek medycznych poprzez obsługę dokumentacji kadrowo-płacowej, rejestrację danych z wizyty lekarskiej do systemu informatycznego oraz prowadzenie centralnego archiwum dokumentacji medycznej 
 • 14.00 –  PRELEKCJA: Nowoczesne rozwiązania armatury sanitarnej do zakładów opieki zdrowotnej 
 • 14.15 –  PRELEKCJA: Ochrona zdrowia i urządzenia medyczne - technologie cyfrowe w szpitalu (radiografia cyfrowa DR - ucyfrowienie szpitali i przychodni) 
 • 14.45 –  PRELEKCJA: Oświetlenie dynamiczne, inteligentne kierowanie ewakuacją 
 • 14.45-14.55 - Przerwa na kawę

PANEL IV

PION TECHNICZNO-NAUKOWY | Partnerzy MERYTORYCZNI

 • 14.55 – WYKŁAD EKSPERCKI: Case Study nota bene rozbudowy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w związku z podpisaną 8.11.2016 umową na budowę nowoczesnego pawilonu bloku operacyjnego  - PRELEGENT: arch. Krzysztof Gorgoń, Biuro Architektoniczne GORGOŃ Katowice
 • 15.20 – WYKŁAD EKSPERCKI: Dotacje dla woj. Śląskiego i województw ościennych w branży medycznej i stomatologicznej w 2017 - PRELEGENT: mgr KAMIL KUCZEWSKI  - DENTALWAY
 • 15.45 – WYKŁAD EKSPERCKI: Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej od 2017 a projektowanie obiektów służby zdrowia z punktu widzenia projektanta, rzeczoznawcy i organów PSP,  PRELEGENT: w trakcie potwierdzenia
 • 16.20 – Dyskusja panelowa (w przypadku gdy będą wcześniej zgłoszone pytania od uczestników)
 • 16.30 –  Oficjalne zakończenie

PUNKT KONSULTACYJNY (w godz. 09-16.00 (wszystkie zagadnienia z Paneli I-IV oraz poniżej wymienione):

 • Projektowanie i doradztwo inwestycyjne dla Ochrony Zdrowia
 • Prezentacja technologii Bitpro holenderskiej firmy Holland Water. Bitpro to najlepsze znane rozwiązanie stosowane do zwalczania Legionelli i biofilmu w instalacjach wody użytkowej i w wieżach chłodniczych
 • Technologia dezynfekcji wody użytkowej przy pomocy jonów srebra i miedzi, wykorzystywana w celu eliminacji bakterii Legionella oraz biofilmu w wewnętrznych instalacjach budynków szpitalnych. Prezentacja unikalnej technologii Bifipro firmy Holland Water
 • Zastosowanie hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych DN 25 oraz DN 33 w szpitalach oraz obiektach służby zdrowia -design wkracza do szpitali
 • Detekcja gazów CO w obiektach służby zdrowia
 • Zasady stosowania stacjonarnych detektorów gazów ze szczególnym uwzględnieniem obiektów służby zdrowia

Przeczytaj również: