8 czerwca 2018

Planowane inwestycje

41,5 mln zł dofinansowania dla siedleckiego szpitala

Blisko 41,5 mln zł środków unijnych trafi do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. Dzięki temu wsparciu zostanie zakupione wyposażenie do nowo powstającego Siedleckiego Ośrodka Onkologii. Całkowita wartość projektu to ponad 53 mln zł.

Siedlecki Ośrodek Onkologii to jedna najważniejszych inwestycji realizowanych przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach. Budynek został wzniesiony od podstaw - koszt całej inwestycji to ok. 112 mln zł. 

Prace budowlane są już na ukończeniu. Nowy obiekt połączony został podziemnym tunelem z głównym zespołem budynków Siedleckiego Szpitala Specjalistycznego. Cztery z pięciu kondygnacji nowego budynku posłużą bezpośrednio realizacji świadczeń medycznych. 84-łóżkowy kompleks posłuży pacjentom leczonym stacjonarnie. Znajdą się w nim m.in. stanowiska do chemioterapii dziennej, pracownia cytostatyków, przychodnia onkologiczna, zakład radioterapii, zakład medycyny nuklearnej, pracownia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz mammografii. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 5 892,83 m2 i kubatura 29 780 m3.

Wkrótce ten nowoczesny, a przede wszystkim jedyny w północno-wschodniej części Mazowsza ośrodek rozpocznie działalność.  Siedlecki Ośrodek Onkologii będzie opierał się na pięciu filarach działalności onkologicznej: profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów na bazie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, systemowym leczeniu nowotworów, radioterapii, badaniach i terapii izotopowej oraz chirurgii onkologicznej. Będą w nim leczeni pacjenci onkologiczni nie tylko z Mazowsza, ale również z Podlasia, Lubelszczyzny i innych regionów Polski.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego szpital otrzymał blisko 41,5 mln zł z RPO WM 2014-2020 na wyposażenie ośrodka onkologii. Wsparcie pozwoli na zakup niezbędnego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, które pozwolą na szybsze, efektywniejsze i przede wszystkim kompleksowe leczenie pacjentów z chorobą nowotworową. W tym m.in. stacje do konturowania, wstrzykiwacz kontrastu, skaner PET-CT – z TK 64-warstowym i system opisowy dla PET-TK oraz zintegrowany system do brachyterapii HDR. Unijne środki pozwolą również na zakup komory laminarnej do pracy z cytotoksykami oraz wyposażenie do produkcji leków. W ramach projektu do Spółki trafią również aparat rentgenowski, tomograf do wirtualnej symulacji, rezonans magnetyczny, respirator, aparaty USG, mammograf i sprzęt komputerowy.

Realizacja projektu zapewni kompleksową opiekę onkologiczną stacjonarną, dzienną oraz ambulatoryjną, zwiększy stopień wykrywalności schorzeń onkologicznych na wczesnym etapie leczenia, co umożliwi ograniczenie umieralności i zwiększy możliwości powrotu do pełnej sprawności i aktywności zawodowej chorych. Ponadto zapewni wzrost dostępności i efektywności realizacji świadczeń, dzięki zakupowi nowoczesnej aparatury medycznej, Pozwoli na wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia i wsparcia rozwoju opieki koordynowanej, integrującej POZ, AOS z leczeniem szpitalnym oraz rozwojem środowiskowych form opieki w zakresie schorzeń onkologicznych.

Inwestycja ułatwi również korzystanie z usług onkologicznych poprzez skrócenie kolejek, sprawne umożliwienie pacjentom ciągłości leczenia i spowoduje zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu radioterapii, medycyny nuklearnej i chirurgii onkologicznej.

W skrócie:

  • Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach otrzymał 41,5 mln zł unijnego dofinansowania na wyposażenie nowo powstałego Siedleckiego Ośrodka Onkologii.
  • Całkowita wartość projektu to ponad 53 mln zł - pozostałą kwotę uzupełnił Samorząd Województwa Mazowieckiego.
  • Siedlecki Ośrodek Onkologii to jedna najważniejszych inwestycji realizowanych przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach. Budynek został wzniesiony od podstaw - koszt całej inwestycji to ok. 112 mln zł. 

Przeczytaj również: