13 lipca 2023

Sprzęt i Innowacje

Zarządzanie szpitalem w sytuacji kryzysowej - szkolenie ekspertów

W najbliższy poniedziałek i wtorek, 17-18 lipca 2023 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie odbędzie się szkolenie "Zarządzanie szpitalem w sytuacji kryzysowej ". To pierwsza w Polsce inicjatywa, której celem jest wypracowanie sprawdzonych i optymalnych procedur oraz przygotowanie szpitali i personelu medycznego do pracy w warunkach nagłych zdarzeń masowych. Szkolenie jest wyjątkowym wydarzeniem dla kadry zarządzającej szpitalami oraz oddziałami SOR z całej Polski. 

Każda taka sytuacja wymaga od szpitala przyjęcia jednorazowo większej liczby pacjentów w stanie zagrożenia życia i zdrowia, niż podczas typowego dyżuru. Szkolenie jest organizowane przez Fundację ELNET (European Leadership Network) we współpracy ze „Szpitalami Pomorskimi”  i kierownictwem RAMBAM School of Trauma & Mass Casualties (RSTMC), która powstała w 1999 roku i działa w ramach szpitala RAMBAM w Hajfie, jako Centrum Nauczania z Zakresu Traumatologii, Sytuacji Nagłych i Zdarzeń Masowych. Celem Centrum jest szkolenie i wspieranie organizacji oraz ekspertów z zakresu opieki zdrowotnej nie tylko w Izraelu, ale na całym świecie. 

Stworzenie i ulepszenie procedur na wypadek zdarzeń masowych (tj. katastrofy naturalne, katastrofy komunikacyjne, ekologiczne, zamachy terrorystyczne działania wojenne, pandemia) ma być wsparciem i inspiracją dla osób decyzyjnych biorących udział w szkoleniu do wdrożenia ich w polskich placówkach. Podczas szkolenia skupimy się na poszerzeniu wiedzy personelu medycznego w oparciu o sprawdzone rozwiązania, które będą dostosowane do polskich realiów i możliwości polskiej służby zdrowia. Szkolenie jest skierowane do kadry zarządzających szpitalami i oddziałami SOR z całej Polski. 

Uczestnicy zostaną przeszkoleni m.in. w zakresie usprawnienia organizacji szpitala, w tym organizowania oddziału ratunkowego, wdrażania triage’u w przypadku masowych zdarzeń z wieloma poszkodowanymi z licznymi i dużymi ranami (powstałymi np. w wypadku eksplozji lub działań wojennych). Zespół pod kierownictwem Prof. Michaela Halberthala, Dyrektora Generalnego Szpitala RAMBAM w Hajfie, zapozna uczestników m.in. z organizacją szpitala w trybie kryzysowym oraz wdrożeniem oprogramowania komputerowego do zarządzania sytuacjami awaryjnymi. Gila Hyams, Dyrektor Oddziału Pielęgniarskiego oraz Centrum Szkoleniowego przeprowadzi szkolenie z procedur radzenia sobie z błyskawicznym rozpoznaniem i klasyfikacją potrzeb w przypadku dużej liczby pacjentów na oddziale ratunkowym. Dr. Hany Bahouth, Dyrektor SOR i Chirurgii SOR w Szpitalu RAMBAM, opowie o roli pomocy psychologicznej ATLS (Advanced Trauma Life Support) na oddziale ratunkowym oraz niezbędnym wsparciu psychologicznym pracowników szpitala, zapobiegającym wypaleniu zawodowemu.

Przeczytaj również: