7 września 2021

Inwestycje

Wkład BFF Banking Group w debatę o finansowaniu opieki zdrowotnej

Przedpremiera 3. edycji raportu o sektorze ochrony zdrowia "Budowanie przyszłości europejskich systemów opieki zdrowotnej" prezentowana na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu. 

Karpacz, 7 września 2021 r. – BFF Banking Group - wiodący w Europie, niezależny podmiot finansowy specjalizujący się w faktoringu i pożyczkach, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, bankowością oraz płatnościami korporacyjnymi - przedstawi zapowiedź raportu "Budowanie przyszłości europejskich systemów opieki zdrowotnej - kompleksowa analiza doświadczeń 9 krajów UE w stawianiu czoła wyzwaniom pandemii Covid-19 i zarządzaniu nimi"zrealizowanego przez Fundację Farmafactoring. Fundacja jest prywatną organizacją non-profit, której głównym celem jest promowanie i rozwijanie działalności badawczej w dziedzinie Administracji Publicznej oraz sektora ochrony zdrowia. Opracowanie jest kompleksową analizą, systemów opieki zdrowotnej w: Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Włoszech, Polsce, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii. Celem badania jest zachęcenie do konstruktywnej debaty na temat przyszłości sektora opieki zdrowotnej.

Zwiastun zostanie zaprezentowany podczas dedykowanej debaty 7 września o godz. 15:40 podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jest to największa konferencja gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej, której celem jest promowanie współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi UE a krajami pozaunijnymi. W debacie udział wezmą: Adam Niedzielski, Minister Zdrowia, Filip Nowak, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, dr Jerzy Gryglewicz, MBA, Ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Radosław Moks, Członek Zarządu Grupy Bankowej BFF w Polsce oraz Jacek Rozwadowski, Prezes Zarządu ENEL MED.

Raport koncentruje się na tym, jak kraje stawiały czoła pandemii COVID-19. Analizuje restrykcje, wydatki rządowe na walkę z wirusem, testy i szczepienia. Opracowanie pokazuje również skalę wyzwania, jakie stanowi „problem utraconej opieki". Wreszcie, raport przedstawia różne scenariusze radzenia sobie z deficytem budżetowym wynikającym z ogromnych środków przeznaczonych na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa. Wszystko to w obliczu innych wyzwań, z którymi na co dzień mierzą się systemy opieki zdrowotnej, tj. starzejące się społeczeństwo i wzrost liczby chorób przewlekłych, szybki rozwój możliwości technicznych oraz oczekiwania społeczne.

- Zarówno raport, jak i udział w XXX Forum Ekonomicznym pokazują zaangażowanie BFF w debatę na rzecz bardziej efektywnego europejskiego środowiska opieki zdrowotnej, w której różne głosy i punkty widzenia przyczyniają się do dzielenia się najlepszymi praktykami i poszukiwania nowych rozwiązań."– mówi Radosław Moks, Członek Zarządu BFF Banking Group w Polsce. -Jako wiodący w Europie podmiot specjalizujący się w finansowaniu sektora publicznego, możemy wspierać rozwój systemów opieki zdrowotnej zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym. - dodaje. 

Link do pełnego streszczenia: Budowanie przyszłości europejskich systemów opieki zdrowotnej BFF Banking Group

***

BFF Banking Group

BFF Banking Group jest wiodącym, niezależnym graczem w Europie, specjalizującym się w faktoringu i zarządzaniu należnościami administracji publicznej, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, płatnościami bankowymi i korporacyjnymi. Grupa działa we Włoszech, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Polsce, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii. . Jest obecna także w Niemczech, Holandii i Irlandii, gdzie oferuje depozyty on-line. Obsługuje w sumie 12 państw w całej Europie. BFF jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie. W 2020 r. odnotował skonsolidowany skorygowany zysk netto w wysokości 97,6 mln euro, przy wskaźniku CET1 Grupy na poziomie 18,6% na koniec czerwca 2021 r. www.bff.com

Fundacja Farmafactoring

Fundacja Farmafactoring jest prywatną organizacją non-profit, której głównym celem jest promowanie i rozwijanie działalności badawczej w dziedzinie administracji publicznej i sektora opieki zdrowotnej. W całej swojej historii Fundacja przeprowadziła liczne badania, a także sponsorowała ważne niezależne projekty realizowane przez młodych naukowców w dziedzinie ekonomii i systemów opieki zdrowotnej we Włoszech i w całej Europie. Fundacja wspiera i przyczynia się również do licznych inicjatyw kulturalnych i społecznych. www.fondazionefarmafactoring.it/en 

Przeczytaj również: