7 września 2021

Sprzęt i Innowacje

Nowe rozwiązania integracji sal operacyjnych

Firma Olympus wprowadza w Polsce i innych krajach EMEA system integracji sal operacyjnych EASYSUITE nowej generacji. System zapewnia jakość chirurgii na światowym poziomie oraz nowoczesne środowisko pracy dzięki łatwemu zarządzaniu obrazem, nagrywaniu operacji, szybkiemu dostępowi do zarchiwizowanych materiałów wideo i treści medycznych. Najnowszym rozwiązaniem systemu jest unikalny komunikator audio-wideo MedPresence, który umożliwia interaktywną współpracę online. W odpowiedzi na kryzys związany z koronawirusem, spółka Olympus wsparła klientów udostępniając aplikację MedPresence do czasowego bezpłatnego użytku.

System integracji sali operacyjnej EASYSUITE został skrojony na miarę nowoczesnego stylu zarządzania w chirurgii ogólnej, którego celem jest najwyższa jakość opieki nad pacjentem i procedur medycznych, doskonalenie technik chirurgicznych, stworzenie lepszej ergonomii środowiska pracy, efektywne kształcenie nowych kadr oraz finalnie - rentowność placówki szpitalnej. System łączy funkcje diagnostyczne, lecznicze, dydaktyczne i naukowe. Architektura systemu, zintegrowana z systemami informatycznymi szpitala PACS i HIS, umożliwia zespołom medycznym nagrywanie i archiwizowanie zabiegów, zarządzanie obrazem na sali operacyjnej i przesyłanie sygnałów audio-wideo poza salę, centralne zarządzanie sprzętem medycznym sali operacyjnej, konfigurowanie powtarzalnych procedur w formie zaprogramowanych scenariuszy zabiegowych oraz wirtualną komunikację audio-wideo zapewniającą zdalne kształcenie i konsultacje naukowe. System EASYSUITE jest rozwiązaniem modułowym, konfigurowanym do potrzeb danej placówki medycznej. W Polsce funkcjonuje system zintegrowanych sal operacyjnych Olympus (EndoAlpha) w nowej siedzibie SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu oraz moduły systemu nowej generacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym  Nr 2 PUM w Szczecinie wraz z nowatorskim komunikatorem medycznym MedPresence, którego instalacja jest pierwszą w Europie.

- Proponowany przez nas system EASYSUITE służy wszystkim stronom zaangażowanym w system opieki zdrowotnej, ale głównie pacjentom, ponieważ poprzez doskonalsze zarządzanie procedurami medycznymi i dostępnością sal operacyjno-zabiegowych, wygodną ergonomię środowiska pracy zespołów medycznych, pacjent zyskuje opiekę lepszej jakości, szybszy dostęp do zabiegu i krótszy czas hospitalizacji. Zespół medyczny natomiast zyskuje przyjazne środowisko pracy w ergonomicznie zaprojektowanej przestrzeni sali operacyjnej, szybki dostęp do treści medycznych i obraz doskonałej jakości na wszystkich monitorach Sali operacyjnej. Najnowszym modułem naszego systemu jest aplikacja MedPresence, czyli komunikator medyczny zapewniający całkowite bezpieczeństwo danych służący do zdalnej współpracy medycznej. System jest konfigurowany do aktualnych potrzeb oraz koncepcji rozwoju danej placówki medycznej. W praktyce, moduł  nagrywania i archiwizacji nCare z VaultStream,  jest już wykorzystywany w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie, którego zespół medyczny może wykorzystywać także najnowszy komunikator medyczny MedPresence do zdalnego kształcenia studentów i współpracy ekspertów klinicznych online oraz VaultStream do nagrywania i archiwizacji materiałów cyfrowych. Natomiast w 20 salach operacyjnych nowej siedziby SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu, od ponad roku funkcjonuje system integracji Olympus z unikatowym rozwiązaniem do sterowania salą operacyjną, taki jaki posiada największy w Europie Szpital Uniwersytecki Karolinska w Sztokholmie. – mówi Grzegorz Kozak, Manager ds. Inwestycji Medycznych, Olympus Polska.  

Systemy integracji sal i bloków operacyjnych cieszą się coraz większym zainteresowaniem na świecie i w Polsce,  a sytuacja epidemiczna jeszcze lepiej pokazuje, że przyszłością medycyny praktycznej jest informatyzacja i ujednolicanie systemów cyfrowych oraz  udoskonalanie rozwiązań multimedialnych. System zintegrowanych sal operacyjnych może również okazać  się skutecznym rozwiązaniem, które zapewni sprawną organizację procedur medycznych w obliczu zmniejszającej się grupy czynnych pielęgniarek, w tym pielęgniarek operacyjnych, na których spoczywa obowiązek przygotowania sali operacyjnej do zabiegu. Centralne sterowanie aparaturą medyczną sali operacyjnej za pomocą intuicyjnego w obsłudze dotykowego interfejsu oraz unikalna funkcja automatyzacji powtarzalnych czynności wykonywanych w trakcie operacji w formie zaprogramowanych scenariuszy skonfigurowanych według specyfiki procedur czy indywidualnych preferencji chirurga zapewnia lepszą płynność pracy. W konsekwencji ta sama praca na bloku operacyjnym w nowoczesnym wydaniu może być dobrze i szybko wykonywana przez mniejsze grono pielęgniarek. Interfejs użytkownika systemu EASYSUITE jest skonfigurowany do efektywnego wspierania każdego kroku, każdej czynności przed wykonaniem operacji, w jej trakcie oraz po operacji, umożliwiając chirurgowi i jego zespołowi pełną koncentrację na pacjencie. System EASYSUITE jest kompatybilny z kontrolerem urządzeń medycznych Olympus UCES-4 i tym samym wspiera standaryzację operacji, a chirurdzy mogą w 100% poświęcić swoją uwagę pacjentowi.

System Olympus EASYSUITE obejmuje następujące rozwiązania:

- platformę zarządzania wideo EasySuite 4K – platforma służy jako podstawa nowoczesnego sytemu integracji sal operacyjnych, zapewnia routing nieskompresowanych sygnałów wideo 3D/4K przy użyciu video-over-IP. Zapewnia chirurgom sygnały wizyjne najwyższej jakości, które zapewniają precyzyjne przeprowadzenie operacji. Obrazy generowane przez źródła obrazu są przekierowywane w czasie rzeczywistym na monitory, a platforma umożliwia jednoczesne wyświetlanie kilku obrazów na jednym monitorze w wybranej konfiguracji, maskowanie danych pacjenta, relaksującą funkcję powitania pacjenta,

- aplikację do zdalnej współpracy MedPresence – jest to komunikator medyczny zapewniający bezpieczeństwo danych, doskonałą jakość sygnałów audio-wideo. MedPresence to dodatek do oprogramowania umożliwiający współpracę specjalistów klinicznych  i telekonsultacje medyczne online, zdalne kształcenie studentów i doskonalenie technik chirurgicznych. Zdjęcia, filmy i komunikacja werbalna są odbierane na laptopach i telefonach komórkowych bez względu na ich lokalizację, 

- Sieciowy i wysoce elastyczny rejestrator medyczny nCare - urządzenie  rejestruje jednocześnie zdjęcia i filmy wideo z operacji z dwóch urządzeń chirurgicznych jednocześnie w wysokiej rozdzielczości, jest kompatybilny z niemal wszystkimi źródłami wideo i obsługuje różne specjalności medyczne, 

- bezpieczne i intuicyjne oprogramowanie do zarządzania danymi medycznymi VaultStream, które oferuje upoważnionym osobom bazę i dostęp do zarejestrowanych obrazów klinicznych w obrębie całego szpitala z dowolnego miejsca w szpitalu. Dane pacjentów i szpitali są chronione specjalnymi mechanizmami zabezpieczającymi, które pomagają zachować zgodność z europejskim rozporządzeniem GDPR (RODO),

- Project Management and Workspace Design - to usługi, które Olympus oferuje w ramach wsparcia placówki medycznej w procesie wdrażania systemu począwszy od projektu po instalację, 

- ServiceSolutions – usługi, których celem jest wsparcie techniczne po zakończeniu inwestycji, łącznie ze wsparciem na miejscu oraz wsparciem zdalnym, konserwacją i wynajmem sprzętu, regularnymi aktualizacjami oprogramowania oraz szkoleniami na miejscu.

Możliwość współpracy medycznej online w okresie pandemicznym i postpandemicznym

Podczas pandemii COVID-19 szpitale stanęły przed nowymi  i ogromnymi wyzwaniami w już przeciążonym środowisku opieki zdrowotnej. Personel kliniczny koordynuje opiekę nad pacjentami, musi przeprowadzać procedury medyczne w sytuacji rygorystycznego reżimu sanitarnego i możliwość  szybszej, łatwiejszej wymiany informacji online stała się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Za pośrednictwem aplikacji MedPresence upoważnieni uczestnicy mogą reagować i komunikować się w sposób  naturalny, tak jakby wszyscy byli w tym samym pomieszczeniu. Oprogramowanie zapewnia dostęp do klinicznego przepływu informacji w postaci filmów wideo w czasie rzeczywistym, takich jak transmisja na żywo zdjęć endoskopowych i powiązanej dokumentacji medycznej o pacjencie na bezpiecznej platformie w chmurze. Dzięki temu specjaliści mogą zdalnie współpracować przy operacjach, a studenci mogą nauczyć się techniki przebiegu operacji na podstawie transmisji online lub nagrań. Uczestnicy na miejscu jak i uczestnicy zdalni mogą tworzyć dwustronne adnotacje, tj. wkładać do obrazów rysunki lub opisy.

- W erze komunikowania się za pomocą ogólnodostępnych komunikatorów, unikatowa aplikacja MedPresence  oferuje znacznie więcej możliwości w zakresie telekonsultacji medycznych czy kształcenia online nowych kadr. Zapewnia przede wszystkim całkowite bezpieczeństwo danych, doskonałą jakość sygnałów audio i wizyjnych, interaktywną komunikację w czasie rzeczywistym. Oczywiście są operacje, w których obecność mentora klinicznego jest konieczna, ale doskonalenie umiejętności chirurgicznych, jak na przykład w ultrasonografii endoskopowej, wymaga długiego czasu i interaktywny komunikator MedPresence znacznie ten proces  ułatwia z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa pacjenta. Umożliwia także indywidualne szkolenie online z technik chirurgicznych czy pilne konsultacje z innym specjalistą w trakcie zabiegu, w tym ze specjalistami z innych szpitali w Polsce i na świecie, a specjaliści spoza Sali operacyjnej mogę odbierać przekaz nie tylko na laptopach, ale także na ekranach smartfonów.wyjaśnia Grzegorz Kozak. 

Przykładem praktycznego zastosowania aplikacji MedPresence jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, który jako pierwszy w Polsce i w Europie wdrożył moduł  nagrywania i archiwizacji nCare z VaultStream wraz z komunikatorem medycznym MedPresence. Dzięki tym rozwiązaniom lekarze klinicyści tworzą nowe, przyjazne środowisko pracy, mają pełną kontrolę jakości procedur medycznych, możliwość rzetelnego dokumentowania procedur i nowoczesne formy kształcenia. System VaultStream do nagrywania i archiwizacji treści medycznych ułatwia  analizę filmów z operacji wykonywanych z robotem chirurgicznym daVinci. Rejestrator medyczny nCare, który umożliwia dostęp do aplikacji MedPresence oraz VaultStream, zapewnia sprawne zarządzanie treściami medycznymi i przeglądanie wykonanych operacji. Dzięki MedPresence, zespoły medyczne, personel różnych specjalizacji SPSK-2 i studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie mogą zdalnie uczestniczyć w zabiegach i wchodzić w interakcje tak jakby byli obecni przy operacji fizycznie co zwiększa efektywność kliniczną. Dzięki integracji z bezpieczną chmurą MedPresence, użytkownicy logują się do systemu szpitalnego, więc nie potrzebują dodatkowych loginów i haseł. Uwierzytelnianie przez Active Directory Federation Services (ADFS) zapewnia bezpieczeństwo danych i prywatność.  

Spółka Olympus Europa niedawno zaoferowała aplikację MedPresence do bezpłatnego użytku wszystkim placówkom opieki zdrowotnej w krajach EMEA, które już korzystają z rozwiązań scentralizowanego systemu zarządzania treściami medycznymi firmy Olympus, wypełniając zalecenie European Association of Endoscopic Surgery (EAES), aby „[...] wszyscy niepotrzebni pracownicy lub pracownicy biurowi mogli zostać w domu i pracować zdalnie. Wszystkie szkolenia obywające się na miejscu powinny zostać zniesione i zastąpione poprzez transmisję online.“

Przeczytaj również: