10 lipca 2018

Inwestycje

Wielkie inwestycje w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu otrzymał kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego opiewający na kwotę 27,3 mln euro (114,77 mln zł) w ramach tzw. planu Junckera. Umowa jest objęta gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), natomiast uroczystość jej oficjalnego podpisania  odbyła się 28 czerwca w Warszawie, w siedzibie Europejskiego Centrum Inwestycyjnego. 

Prawie 115 milionów złotych to kwota kredytu, który ma zostać spłacony przez Uniwersytet Medyczny w ciągu 25 lat. To jednak jedynie połowa środków, które zostaną przeznaczone na inwestycje. 

 (...) Trzeba tę kwotę pomnożyć przez dwa, ponieważ ze środków własnych i innych źródeł musimy zainwestować taką samą kwotę, jaką otrzymaliśmy w ramach kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego(...) – mówił w wywiadzie dla Głosu Wielkopolskiego rektor Uniwersytetu, profesor Andrzej Tykarski.

Te ogromne środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie czterech inwestycji: 

  1. Centrum Symulacji Medycznej 
  2. Collegium Pharmaceuticum
  3. Szpitalny Oddział Ratunkowy
  4. Przeniesienie Oddziału Okulistyki oraz remont Oddziału Pulmunologii z utworzeniem Ośrodka Mukowiscydozy.

Pierwsza z nich jest w najbardziej zaawansowym etapie realizacji, gdyż nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej powinno zostać otwarte już w październiku tego roku. Obiekt ma pozwolić na rozwój nowoczesnych metod kształcenia w oparciu o symulację medyczną oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w interakacjach z pacjentem. 

Collegium Pharmaceuticium będzie nową siedzibą Wydziału Farmaceutycznego. Środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego są dedykowane właśnie tej inwestycji. Nowa siedziba poprawi jakość kształcenia poprzez nowe pomieszczenia wykładowe oraz laboratoryjne – powstanie między inntmi Centrum Innowacyjnych Technologii Farmaceutycznych.  Według uczelni pozwolii to na wzrost ilości badań naukowych oraz możliwość rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresiei wysoko zaawaansowanych technologii.  

Nowy Szpitalny Oddział Rautnkowy powstanie w ramach Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej w Poznaniu, Będzie to jedyny SOR kliniczny w Poznaniu, który oprócz zadbania o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców pozwoli na rozwój kształcenia w medycynie ratunkowej.

Przeniesienie Oddziału Okulistyki oraz remont Oddziału Pulmunologii z utworzeniem Ośrodka Mukowiscydozy to ostatnia z inwestycji przewidzianych w ramach tego pakietu. Szpital chce stworzyć optymalne warunki do klinicznego nauczania medycyny w zakresie okulistki i pulmunologii oraz jednocześnie zwiększyć dostępność świadczeń z zakresu okulistyki, w tym rozwój okulistyki dziecięcej.

W skrócie:

  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu otrzymał kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego opiewający na kwotę 27,3 mln euro (114,77 mln zł) w ramach tzw. planu Junckera.
  • To jedynie połowa środków, które zostaną przeznaczone na inwestycje - reszta będzie pochodzić z środków własnych szpitala i innych źródeł.
  • Ogromne środki zostaną przeznanczone na cztery inwestycje: Centrum Symulacji Medycznej, Collegium Pharmaceuticum (nowa siedziba Wydziału Farmaceutycznego, Szpitalny Oddział Ratunkow oraz Przeniesienie Oddziału Okulistyki oraz remont Oddziału Pulmunologii z utworzeniem Ośrodka Mukowiscydozy.

Przeczytaj również: