1 czerwca 2021

Inwestycje

Trzy dolnośląskie szpitale z dotacjami na modernizację

Beneficjentami umowy podpisanej przez wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego ma zostać Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny oraz Dolnośląskie Centrum Onkologii. Do dolnośląskich placówek ma trafić kwota ok. 34 mln zł. Jej przeznaczenie to modernizacja infrastruktury oraz sprzętu.

Podział dofinansowania

Z przeznaczonej dla dolnośląskich szpitali kwoty ok. 34 mln zł skorzystają: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Dolnośląskie Centrum Onkologii oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Wszystkie z tych placówek znajdują się we Wrocławiu. Przekazane przez rząd dotacje pozwolą na modernizację infrastruktury leczniczej. Przyczynią się także do ulepszenia wyposażenia znajdującego się na terenie tych podmiotów. Pojawi się tam specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna.

Najwięcej funduszy, bo aż 29,5 mln złotych otrzyma Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Kwota ta zostanie przeznaczona na modernizację ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca. Dolnośląskie Centrum Onkologii dotację w wysokości 2,5 mln zł przeznaczy na wymianę aparatu HDR do brachyterapii, a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny z wykorzystaniem 600 tys. zł na zastąpi analogowy aparat mammograficznego nowoczesnym modelem cyfrowym.

Podpisana umowa

Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, wiceminister Sławomir Gadomski podpisał już cztery umowy w rektoracie Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu. W związku z tym wymiana sprzętu oraz modernizacja szpitali jest już pewna. Przyznana pomoc sprawi, że placówki będą miały większe możliwości rozpoznawania i leczenia chorób serca i nowotworów. Poprawie ulegnie też dostępność do przeszczepień komórek, tkanek i narządów.

- Każda z tych umów jest na swój sposób wyjątkowa. Każda na swój sposób pokazuje potencjał, który jest w regionie i kierunki, które chcielibyśmy wspierać – podkreślił Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia podczas uroczystego wręczania umów.

Wymiana aparatury w Dolnośląskim Centrum Onkologii oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, będzie realizowana w ramach zadań Narodowej Strategii Onkologicznej.

Nowoczesny sprzęt

Największa pula środków przeznaczona jest dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. W związku z tym placówka zmodernizuje ponadregionalne centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca. Będzie to jednak możliwe dzięki współfinansowaniu projektu z  Funduszy Europejskich. Placówka otrzyma także 1 mln złotych na zakup sprzętu dla oddziałów intensywnej terapii oraz anestezjologii, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

- Ta umowa, choć dużo niższa, bo na 1 mln zł, być może jest ważniejsza dla dyrekcji szpitala ponieważ jest na dofinansowanie sprzętu dla anestezjologii i intensywnej terapii. Dofinansowanie jest tak naprawdę nagrodą za to, że USK był w czołówce polskich szpitali za aktywność donacyjną. Warto wspomnieć, że ośrodek wrocławski po długiej procedurze wszedł do podmiotów realizujących wysokospecjalistyczne przeszczepy z przytupem, bo przez niecałe trzy miesiące zrealizował 8 przeszczepów serca. W poprzednim roku mimo tych ogromnych trudności zrealizowaliśmy w kraju więcej przeszczepów serca niż w roku przedpandemicznym. To wyjątkowe osiągnięcie. Wierzę, że rok 2021 z tym punktem dodatkowym na mapie Polski – Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym, pozwoli ten wynik jeszcze podnieść – powiedział wiceminister zdrowia, Sławomir Gadomski.

Zawarte umowy sprawiają, że z pomocy finansowej skorzysta także Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Otrzymają one odpowiednio 2,5 mln złotych oraz 600 tysięcy złotych na wymianę wyeksploatowanego już sprzętu na nowocześniejsze odpowiedniki.

Przeczytaj również: