1 czerwca 2021

Sprzęt i Innowacje

17,5 mln złotych na zakup sprzętu trafi do 21 szpitali

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zrealizowane zostanie zadanie dotyczące zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Minister Zdrowia nagrodził 21 szpitali z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019 przyznaniem środków na zakup sprzętu.

Dofinansowanie formą uznania

W analizie aktywności donacyjnej szpitali w latach 2017-2019 uwzględniona została liczba dawców potencjalnych, rzeczywistych oraz pobranych do przeszczepiania narządów.

Łączna suma przyznanych  nagród wyniosła 17,5 mln złotych przy czym środki przyznane poszczególnym szpitalom uwzględniały aktywność donacyjną tych placówek. Przekazanie szpitalom dofinansowania ma być wyrazem uznania dla pracy zespołu koordynującego i zaangazowanego w proces donacji, a więc dla osób, które identyfikują, kwalifikują, a także sprawują opiekę na dawcami. Ma być także formą podziękowania za zaangazowanie ze strony zarządzających tymi podmiotami leczniczymi.

- Dziękuję serdecznie za zaangażowanie całego personelu medycznego oraz Dyrektorów szpitali, również w imieniu tych wszystkich pacjentów, którzy w wyniku Państwa działań mogą ponownie cieszyć się bezcennym darem, jakim jest życie – mówi Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski.

Merytoryczne wsparcie

Zadanie nie mogłoby zostać zrealizowane gdyby nie merytoryczne wsparcie prof. Radosława Owczuka, Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, który zdaniem Ministerstwa wraz z zespołem koordynatorów transplantacyjnych z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, jest przykładem synergicznej współpracy zespołowej ukierunkowanej na pomoc pacjentom oczekującym na przeszczepienie.  

Nagrodzone szpitale (w kolejności od njajwyżej ocenianych):

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,
 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu,
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach zakładu leczniczego Centralny Szpital Kliniczny,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3,
 • SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach,
 • Szpital Śląski w Cieszynie,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
 • Szpital Wojewódzki w Poznaniu,
 • Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
 • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
 • Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie.

Przeczytaj również: