14 września 2021

Planowane inwestycje

Szpital w Rybniku planuje rozbudowę onkologii

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital numer 3 w Rybniku ma zamiar rozbudować działający na jego terenie oddział onkologii. Projekt został już zaakceptowany przez Komisję Europejską, a szpital na ten cel ma dostać 24 mln złotych.

Długofalowe wsparcie

Sytuacja rybnickiego szpitala była tematem tzw. okrągłego stołu zorganizowanego 20 lipca 2021 r. w sali Sejmu Śląskiego. Ustalono tam m.in., że placówka otrzyma kolejną pomoc ze strony samorządu województwa. To 15 mln złotych, które mają pokryć straty za ubiegły rok. Pojawił się także plan długofalowego wsparcia. Ma to być pakiet stabilizacyjny na lata 2022-2023 w kwocie 25 mln zł, które będą przeznaczone przede wszystkim na inwestycje.

Kolejne inwestycje

Placówka w najbliższym czasie będzie realizowała projekty, których łączna kwota wynosi 32 mln złotych. Inwestycje te zawarte zostały w Regionalnych Programach Operacyjnych, a zadaniem zaplanowanych działań ma być poprawa standardu i jakości świadczonych usług medycznych. Oprócz inwestycji w onkologię pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na elektroniczną dokumentację medyczną, modernizację wentylacji i klimatyzacji w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym, cyrkulację oraz kanalizację sanitarną wraz z robotami towarzyszącymi, a także wymianę pokrycia dachowego na Pawilonie Zabiegowo-Diagnostycznym numer 3. 

Inwestycja w onkologię

Jedną z największych nowości zaplanowanych przez rybnicką placówkę jest inwestycja w oddział onkologii, zajmujący się leczeniem nowotworów. Ma on zostać przekształcony w Centrum Onkologii Subregionu Rybnickiego. Szpital ma już projekt rozbudowy oddziału i otrzymał pozwolenie na budowę.

- Zaczniemy od poradni onkologicznej, a potem oddziału. Chcemy mieć sprzęt najwyższej jakości. Chcemy ponadto uruchomić rehabilitację onkologiczną. Myślę, że będzie na miarę XXI wieku – podkreśla dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala numer 3 w Rybniku, Ewa Fica.

Budowa i wyposażenie oddziału to koszt 24 mln złotych. Ma on zostać pokryty dzięki pozyskaniu unijnych środków.

Przeczytaj również: