11 stycznia 2023

Inwestycje

Szpital w Giżycku planuje budowę nowego obiektu

W Giżycku samorząd zamierza wybudować nowy obiekt przy istniejącym już szpitalu miejskim. Placówka ma pomóc w rozszerzeniu usług medycznych. Oprócz tego w planach znajduje się także stworzenie centrum matki i dziecka oraz centrum opieki seniorów i medycyny społecznej. Planowane działania to koszt kilku milionów złotych. 

Nowoczesny szpital

Zaplanowana w Giżycku inwestycja ma stanowić odpowiedź na współczesne normy i standardy dotyczące budynków szpitalnych. Nowa placówka, która ma powstać przy istniejącym szpitalu miejskim ma pomieścić wszystkie oddziały zabiegowe. Giżycka Ochrona Zdrowia jako zarządzający szpitalem planuje także rozszerzenie usług w zakresie oddziału ginekologii i położnictwa oraz anestezjologii. Niezbędne będzie także zdaniem zarządzającej spółki stworzenie w starej części szpitala regionalnego centrum opieki nad osobami starszymi, a także osobami, które są przewlekle chore. W planach obiektu jest też przebudowa oddziału chorób zakaźnych. 

- Mamy już podpisane porozumienie z powiatem szczycieńskim i szpitalem w Szczytnie oraz deklarację wsparcia powiatu giżyckiego, którą podtrzymuje Mirosław Dariusz Drzażdżewski - starosta giżycki. To historyczna chwila i początek kolejnej fazy ogromu pracy, ale warto. Szpital jest sprawą niezwykle istotną i bez odważnych decyzji i rewolucyjnych zmian nie można liczyć na jego rozwój czy nawet stabilizację działalności – zaznacza burmistrz Giżycka, Wojciech Iwaszkiewicz. 

Wyposażenie oddziałów

W pierwszej kolejności samorząd zamierza rozbudować oddział intensywnej terapii, gdzie rozszerzony zostanie także zakres usług medycznych. 

- Proces budowy giżyckiego szpitala zaczynamy od urządzenia nowego oddziału anestezjologii. Zamiast trzech łóżek będziemy mieli sześć plus jedno w izolatce na specjalne wymagania. Kadra na oddziale anestezjologii jest zapewniona i stabilna. Możemy więc rozszerzyć zakres usług medycznych - wyjaśnia Wojciech Iwaszkiewicz- Daje to nam większe zabezpieczenie, większy dochód, możliwość kształcenia kadry w zakresie anestezjologii. Dzisiaj takich możliwości na naszym oddziale nie ma, co powoduje, że każdy, kto chciałby się kształcić w tym kierunku, musi to robić w innym szpitalu. I z reguły tam już zostaje. Chcemy zapewnić możliwość dokształcania się specjalistów w naszym szpitalu.

Giżyckie centrum matki i dziecka

Kolejnym etapem zaplanowanych prac będzie budowa nowego budynku, w którym znajdą się oddziały zabiegowe. Będzie to zarówno ortopedia, jak i urologia czy chirurgia. Tym samym zwolni się miejsce w starym budynku szpitala. Przeniesione zostaną tam oddziały ginekologii, położnictwa, oddział dla noworodków i dzieci.  

- Nazwaliśmy to wstępnie giżyckie centrum matki i dziecka. Jedno piętro bezie poświęcone usługom związanym z położnictwem, ginekologią, pediatrią, neonatologią – zaznacza burmistrz Giżycka. - Dlatego planujemy uruchomienie szkoły rodzenia i zastanawiamy się nad uruchomieniem poradni neonatologicznej. Staramy się zwiększyć zakres usług tych oddziałów, ale borykamy się z brakami kadrowymi.

Szpital inwestycje uznaje za duże wyzwanie w perspektywie najbliższych 10 lat. Musi bowiem uzyskać dofinansowanie do inwestycji, o które będzie starać się nie tylko z różnych programów, ale także źródeł. Kluczowy jest jednak cel – budowa nowego szpitala, który ma rozwiązać dotychczasowe problemy. 

Przeczytaj również: