2 listopada 2021

Planowane inwestycje

Szpital Geriatryczny w Wieliczce – podpisano List Intencyjny

Szpital Uniwersytecki w Krakowie wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim wyraziły wolę wspierania budowy, a następnie działalności nowej placówki medycznej, która powstanie na terenie gminy Wieliczka. W ubiegły czwartek, tj. 28 października br., podpisano dotyczący wzajemnej współpracy List Intencyjny.

Na spotkaniu – które odbyło się w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie - obecni byli: burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka dr Artur Kozioł, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski oraz profesor Jerzy Wordliczek, Pełnomocnik Rektora UJ ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum, który podpisał porozumienie w imieniu Prorektora ds. Collegium Medicum  profesora Tomasza Grodzickiego.

Źródło: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

List Intencyjny - dotyczący wyrażenia woli współpracy przy budowie, powstaniu oraz funkcjonowaniu Szpitala Geriatrycznego z Przychodnią oraz z Centrum Dydaktycznym dla Studentów w Wieliczce – zawiera  zapisy określające kooperację w zakresie:

  1. Budowy i utworzenia na terenie Miasta Wieliczka Szpitala Geriatrycznego z Przychodnią oraz z Centrum Dydaktycznym dla Studentów.
  2. Pozyskiwania partnerów dla realizacji w/w celu, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
  3. Podejmowania działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej dla realizacji celu.
  4. Wymiany informacji dot. działań zmierzających do realizacji budowy Szpitala Geriatrycznego z Centrum Dydaktycznym dla Studentów, organizacji spotkań, narad, konferencji, opartych o posiadany potencjał kadrowy Stron dla osiągnięcia celu objętego listem intencyjnym.

Gmina Wieliczka - w myśl porozumienia - deklaruje pozyskanie, a następnie przekazanie odpowiedniego terenu pod budowę Szpitala Geriatrycznego z Centrum Dydaktycznym dla Studentów w granicach Miasta Wieliczka i po uzyskaniu prawem wymaganych uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce. Deklaruje również uzbrojenie terenu pod budowę Szpitala Geriatrycznego i Centrum Dydaktycznego dla Studentów oraz zapewnienie rozwiązań komunikacyjnych dla przyszłych użytkowników wybudowanego obiektu. Ze strony Uniwersytetu i Szpitala została złożona deklaracja udzielania wskazówek, konsultacji i innej możliwej pomocy dla realizacji celu określonego w Liście Intencyjnym. Uniwersytet Jagielloński deklaruje również wolę współpracy w zakresie wykorzystania nowo wybudowanego obiektu Szpitala Geriatrycznego do realizacji celów statutowych, w szczególności kształcenia studentów w dziedzinie nauk medycznych w ramach Centrum Dydaktycznego oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.

Źródło: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Szpital Uniwersytecki dysponujący nową siedzibą w Krakowie Prokocimiu - dzielnicy sąsiadującej z Gminą Wieliczka, mając na uwadze perspektywę dalszego rozwoju deklaruje wolę współpracy, umożliwiającej prowadzenie Szpitala Geriatrycznego i udzielanie w nim świadczeń zdrowotnych, a także realizowanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Przeczytaj również: