29 października 2021

Sprzęt i Innowacje

Genomtec z piątym patentem na swój wynalazek

Wrocław, Polska – 28 października 2021 r. - Genomtec S.A. "GMT", notowana na NewConnect spółka z branży technologii medycznych otrzymała decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o uzyskaniu ochrony patentowej na swój wynalazek, którym jest technologia bezkontaktowego grzania i detekcji, która może być użyta nie tylko w badaniach genetycznych, jak w przypadku systemu POCT Genomtec ID, opracowanego przez Spółkę, ale także we wszelkich urządzeniach czy systemach grzewczych mających zastosowanie poza branżą medyczną. To piąty patent otrzymany przez Genomtec od początku działania firmy i trzeci wydany przez URPL.

- Otrzymane przez nas dzisiaj zawiadomienie o udzieleniu ochrony patentowej jest dla nas szczególnie ważne. Podkreśla możliwość wykorzystania naszej technologii nie tylko w Genomtec®ID, ale w innych urządzeniach czy systemach, tym samym znacznie zwiększając wartość intelektualną Spółki i jej wartość dla akcjonariuszy.– powiedział Miron Tokarski, prezes i współzałożyciel Genomtec.

Przedmiotem chronionego nowym patentem wynalazku jest zestaw do bezdotykowej kontroli temperatury, sposób generowania frontów falowych promieniowania elektromagnetycznego oraz zastosowanie zestawu do generowania profili pól temperaturowych.

Postępowania patentowe mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów oraz wpisują się w strategię rozwoju Genomtec uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej. Należycie zabezpieczona własność intelektualna i przemysłowa może stanowić o przewadze konkurencyjnej firmy – a jej bezpieczna komercjalizacja jest możliwa pod warunkiem zapewnienia pełnej ochrony na wybranych rynkach. Wysoki poziom ochrony własności intelektualnej zapewnia Spółce również odpowiednią pozycję negocjacyjną przed podpisaniem umów komercyjnych z wybranymi partnerami w zakresie realizacji strategii komercjalizacji.

 

Przeczytaj również: