30 czerwca 2022

Sprzęt i Innowacje

Sygnis wygrał przetarg w Bułgarii na kwotę ponad 400 tys. złotych

Notowana na NewConnect deeptechowa spółka prowadząca projekty R&D w zakresie technologii hardware’owych wygrała przetarg na dostawę mikroskopu holotomograficznego dla podmiotu w Bułgarii na kwotę 87 tys. CHF (ponad 400 tys, zł). Zarząd spodziewa się marży na poziomie około 30%. Udział w przetargu na rynku południowoeuropejskim to element realizacji strategii rozwoju spółki na lata 2022-2027.

- Wygranie przetargu na dostawy dla bułgarskiej grupy badawczej zajmującej się zaawansowanymi zagadnieniami z zakresu biotechnologii otwiera nam dostęp do nowego rynku jakim jest Bułgaria, co wpisuje się w nasze cele strategiczne związane z ekspansją Sygnis w krajach Europy Południowej. Bułgaria jest jednym z krajów stawiających na rozwój sektora wysokich technologii, oferującym bardzo wysokie dofinansowania do prac badawczo- rozwojowych. To szansa dla naszej spółki, ponieważ Sygnis jest w stanie dostarczyć bardzo wysokiej jakości urządzenia i sprzęt naukowo-badawczy, który znacząco poprawia sposób i efektywność prowadzenia badań – komentuje Andrzej Burgs, Prezes Zarządu Sygnis SA.

W marcu bieżącego roku Zarząd Sygnis przyjął nową strategię rozwoju na lata 2022- 2027, która zakłada rozwój spółki w następujących 4 obszarach: wprowadzenie produktów własnych do sprzedaży, rozwój dystrybucyjny, sprzedaż usług badawczo-rozwojowych, wzorniczych oraz pozostałych usług. Ważnym elementem strategii jest również ekspansja zagraniczna. Spółka chce zwiększyć sprzedaż poza granicami Polski. Szczególnie ważnymi rynkami dla Sygnis są kraje Europy Zachodniej, Europy Centralnej i Południowej oraz Stany Zjednoczone. Aby osiągnąć zamierzony cel, spółka oprócz inwestycji w obszarze kompetencji technologicznych zamierza również dokonać inwestycji rozbudowujących dział handlowy oraz zasięg działania firmy w zakresie sprzedaży.

- Stawiamy na jakość i rozwój, a udział w przetargu w Bułgarii był dla nas ważnym sprawdzianem. Pokazaliśmy, że Sygnis potrafi skutecznie konkurować jakością na rynkach zagranicznych i wygrywać z zagranicznymi podmiotami na dostawy zaawansowanego technologicznie sprzętu. Przez instytucje badawczo-rozwojowe jesteśmy postrzegani jako partner biznesowy oferujący atrakcyjne produkty zarówno pod względem jakości, jak i ceny. Rynek bułgarski to dopiero początek zagranicznej ekspansji Sygnis. Podczas instalacji zaawansowanych technologicznie urządzeń w ramach wygranego przetargu zaprezentujemy również nasze inne produkty nowym potencjalnym kontrahentom. Jestem przekonany o jakości i atrakcyjności naszych rozwiązań, w związku z czym spodziewamy się kolejnych zamówień z regionu w przyszłym roku – komentuje Andrzej Burgs, Prezes Zarządu Sygnis S.A.

Spółka odnotowała w I kwartale 2022 roku 12,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o prawie 12 procent w porównaniu ze sprzedażą odnotowaną przez Sygnis New Technologies Sp. z o.o. oraz MODE S.A. w całym ubiegłym roku. Zysk netto wyniósł 3,4 mln zł i był o 213 procent wyższy od całego 2021 roku. Na rekordowe wyniki Spółki wpłynęły przede wszystkim realizacja dostaw drukarek 3D w ramach programu Laboratoria Przyszłości, a także rekordowe dostawy urządzeń wysokich technologii. Spółka zamierza kontynuować dalszą realizację Strategii Rozwoju w celu kontynuowania pozytywnych dynamik wzrostu.

Przeczytaj również: