28 lipca 2023

Inwestycje

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomiu

26 lipca Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz podpisał z Prezydentem Miasta Radosławem Witkowskim umowę dotyczącą dofinansowania w ramach rezerwy celowej budżetu państwa zadania pn. „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych”. Na mocy umowy Radom otrzyma dopłatę w wysokości ponad 35 mln zł na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

– Szanowni Państwo, po raz kolejny spotykamy się dziś w Radomiu na ważnej uroczystości poświęconej podpisaniu umowy na rozbudowę od podstaw Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Kolejne duże rządowe środki trafiają do naszego miasta, do naszego regionu - 35 mln złotych z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa to olbrzymie pieniądze. (...) Liczę, że w grudniu 2025 roku będziemy się cieszyć z tej nowej inwestycji. – powiedział wojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

Celem inwestycji jest poprawa jakości udzielanych świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a więc zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych (dzięki wydzieleniu odpowiednich stref, systemowi wentylacji, automatycznej dekontaminacji, dezynfekcji i jonizacji), a także przystosowanie SOR do udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku zdarzeń mnogich i masowych, przez zapewnienie sprawnego triage i kompleksowej diagnostyki.

W wyniku rozbudowy powierzchnia SOR zwiększy się z około 1,57 tys. m2 do blisko 2,32 tys. m2. Dodatkowo wykorzystanie nowoczesnych materiałów i energooszczędnej konstrukcji budynku zapewni lepsze parametry w zakresie energochłonności.

Realizację prac podzielono na cztery etapy:

  • Etap I – rozbudowa w systemie modułowym wschodniej części oddziału SOR, w której zlokalizowane będą sale zabiegowe, sale obserwacyjne, sala intensywnego nadzoru, ciepła sień i izolatka.
  • Etap II – wykonanie tymczasowej zabudowy kontenerowej, z dotychczasowym wyposażeniem, w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania oddziału SOR. Zabudowa ta zostanie zdemontowania po zakończeniu III etapu budowy.
  • Etap III – rozbiórka istniejącej zabudowy oddziału SOR, wykonanie nowej zabudowy modułowej i scalenie nowopowstałego obiektu z już działającym, tj. utworzonym w etapie I.
  • Etap IV – dostawa i montaż wyposażenia medycznego.

Ponadto, w ramach etapów I-III, będzie realizowana budowa dróg wewnętrznych, która na każdym etapie budowy i po jej zakończeniu ma zapewnić podjazd oraz miejsca postojowe dla oczekujących ambulansów oraz możliwość wykonywania przez nie manewrów.

Udział w uroczystości wzięli również: II zastępca Prezydenta Miasta Mateusz Tyczyński, III zastępca Prezydenta Miasta Marta Michalska-Wilk, Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka, Radna Rady Miejskiej Teresa Skoczek, Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Marek Pacyna, Zastępca Dyrektora ds. eksploatacyjnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Jerzy Zawodnik, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Murawski.

Realizacja przedmiotowego zadania ma zakończyć się do 1 grudnia 2025 r.

Przeczytaj również: