28 stycznia 2022

Planowane inwestycje

Rozbudowa Szpitala w Wadowicach coraz bliżej

Powiat ogłosił przetarg na rozbudowę jednego z pawilonów wadowickiego szpitala. Obiekt wzbogaci się o dwa dodatkowe piętra, które mają być gotowe przed końcem przyszłego roku. Szacunkowy koszt rozbudowy pawilonu „E” określa się na około 30 milionów złotych. Przewidywany termin zakończenia prac to z kolei listopad 2023 roku.

Ogłoszony przetarg

Niedawno został ogłoszony przetarg, mający na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych na terenie obiektu. Firmy mają czas do 10 lutego, aby złożyć swoje oferty. Zadaniem wykonawcy będzie nadbudowanie najnowszej części szpitala o dwie dodatkowe kondygnacje. Oprócz tego niezbędne będzie dostarczenie wyposażenia medycznego. Czas na wykonanie wszystkich prac przewidzianych zamówieniem upływa wraz z końcem listopada przyszłego roku. 

Źródło: Facebook Szpital w Wadowicach

Zakres prac

Pawilon „E” składa się obecnie z pięciu kondygnacji. Budowa kolejnej ma za zadanie umożliwić utworzenie nowego Ośrodka Szybkiej Diagnostyki i Terapii Krótkoterminowej. Na tej kondygnacji będą realizowane świadczenia w ramach chirurgii jednego dnia. Oprócz tego na szóste piętro zostaną przeniesione także pracownie USG, endoskopii czy diagnostyki kardiologicznej. Sale operacyjne znajdujące się na tym piętrze w razie kolejnej fali pandemii COVID-19 lub pojawienia się innej epidemii, będzie można przeznaczyć do zabiegów osób zakażonych. 

Najwyższe piętro budynku „E” wiązać się będzie z przeniesieniem obydwóch oddziałów chorób wewnętrznych, które obecnie rozdzielone są pomiędzy dwa pawilony szpitala. Przeniesienie oddziału ulokowanego w jednym z najstarszych budynków placówki będzie wiązało się z polepszeniem warunków, ze względu na odpowiednio przystosowane pomieszczenia, rozwiązujące obecne problemy. To działanie ma także pomóc w zintegrowaniu zespołów opiekujących się pacjentami, znajdującymi się na tych oddziałach i wpłynąć na łączenie dyżurów medycznych, ułatwiając pracę personelowi. 

Rozbudowa szpitala a koszty

Koszty związane z rozbudową szpitala mają wiązać się z kwotą około 30 milionów złotych. Z tego 15 milionów złotych ma pochodzić z budżetu powiatu, pozostałe srodki ZZOZ chce pozyskać z zewnątrz. Oprócz tego niezbędne jest przygotowanie dokumentacji projektowej. Całość dokumentacji projektowej rozbudowy pawilonu "E" ma kosztować 478 700 złotych. Rozbudowa wadowickiego szpitala miałaby potrwać do listopada 2023 roku.

Przeczytaj również: