10 listopada 2021

Planowane inwestycje

Rozbudowa Szpitala Powiatowy w Chrzanowie

Szpital Powiatowy w Chrzanowie ma zostać w najbliższej przyszłości rozbudowany. Powstanie tam zarówno hospicjum, zakład opiekuńczo-leczniczy, jak i centrum zdrowia psychicznego. 8 listopada Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita przekazał na ręce Starosty Chrzanowskiego Andrzeja Urygi pozytywną opinię o celowości inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozbudowa placówki

120 osób będzie mogło otrzymać pomoc w nowych jednostkach, które zostaną utworzone w rozbudowanej części szpitala. Do pawilonu H dobudowany ma zostać czterokondygnacyjny obiekt, gdzie na parterze znajdzie się centrum zdrowia psychicznego, a na pozostałych poziomach hospicjum oraz zakład opiekuńczo-leczniczy.

- Ministerstwo Zdrowia bardzo konkretnie wspiera chrzanowski Szpital. W ostatnich miesiącach trafiło do niego 2,7 mln zł. Cieszę się z tego kierunku, który tutaj został zaprogramowany, kierunku utworzenia nowych jednostek w szpitalu: Centrum Zdrowia Psychicznego, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum. Pragnę podziekować Panu Posłowi Krzysztofowi Kozikowi za to, że bardzo mocno lobbuje na szczeblu ministerialnym, aby środki finansowe do Szpitala w Chrzanowie trafiły. W obecności Pana Starosty i Pana Wicestarosty chcę pogratulować władzom samorządowym i Panu Dyrektorowi Arturowi Baranowskiemu tego, że w bardzo pryncypialny i jednocześnie biznesowy sposób podchodzi do konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia. Dyrektor analizuje  je wszystkie,a Ministerstwo bardzo duże środki dedykuje na to, by szpitale w Polsce się rozwijały. Stąd zakup nowoczesnej aparatury i urządzeń, które będą dbały o bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego, ale szerzej. Widzimy, że Szpital bardzo mocno oddziaływuje na całą Małopolskę Zachodnią. Ta placówka jest wzorem, jak powinien działać szpital powiatowy - mówił 8 listopada w Chrzanowie Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Fot.: Powiat Chrzanowski

Przewidywany koszt inwestycji to ok. 17 mln zł.

Możliwa budowa drugiego hospicjum

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie przejęło od Skarbu Państwa dwuhektarową działkę po byłej jednostce wojskowej w Bolęcinie (gm. Trzebinia). Na tym terenie planowana jest budowa kompleksu budynków służących opiece nad osobami starszymi: hospicjum, domu pomocy społecznej dla osób starszych i domu pobytu dziennego. W tegorocznym budżecie powiatu chrzanowskiego zarezerwowano 153 tys. zł. na przygotowanie dokumentacji budowlanej dla tego zadania. Koszt realizacji tej inwestycji szacowany jest na kilkadziesiąt milionów złotych. Jej realizacja możliwa jest etapami, kluczowe będzie tu jednak pozyskanie dofinansowania.

Przeczytaj również: