10 listopada 2021

Sprzęt i Innowacje

Prodromus konsekwentnie realizuje plany wejścia na giełdę

Krakowski start-up med-tech dopełnia formalności związanych z giełdowym debiutem. KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego, a spółka podpisała umowę z Autoryzowanym Doradcą -  Kancelarią Radców Prawnych Konieczny Wierzbicki.

Prodromus pod koniec września dokonał przydziału akcji. W czasie pierwszej oferty publicznej spółka zebrała prawie milion złotych na finansowanie dalszego rozwoju sieci dystrybucji flagowego produktu - Prodrobota. Urządzenie zadebiutowało niedawno we Francji, a spółka planuje wprowadzenie robota także w USA.     

- Tegoroczne sukcesy to efekt wieloletniego przygotowywania Prodromusa do międzynarodowej ekspansji połączonej z obecnością spółki na warszawskim parkiecie. Zakładaliśmy, że w tym roku nasze roboty zaczną pracować z pacjentami na nowych dla nas rynkach i ten cel udało się osiągnąć. To efekt m.in. pracowitego III kwartału, obecności na targach branżowych i intensywnych działań promocyjnych naszych lokalnych dystrybutorów - mówi Bartłomiej Wielogórski, prezes Prodromus. 

Wiodący konstruktor i producent robotów rehabilitacyjnych w październiku wszedł na nowy rynek Europy Zachodniej. Prodrobot będzie wspomagał leczenie francuskich pacjentów pediatrycznych. Do przekazania pierwszego urządzenia doszło w trakcie międzynarodowego kongresu SOFMER 2021 w Lille.

Lokalnym partnerem na rynku francuskim została firma Biometrics France, działający od 1988 r. dostawca rozwiązań z zakresu rehabilitacji oraz medycyny sportu. W ramach umowy partner będzie prowadził szeroko zakrojone działania promocyjne w wiodących ośrodkach rehabilitacji pediatrycznej we Francji.

- Wejście na rynek francuski to dla nas istotny kamień milowy. Zakupiony przez dystrybutora robot rozpoczął już serię indywidualnych prezentacji w wiodących ośrodkach klinicznych regiony Grand Est. Francja, biorąc pod uwagę nakłady na sektor ochrony zdrowia jest jednym z dwóch największych rynków Unii Europejskiej. Pozyskanie nowego partnera na tak istotnym rynku jest dla nas również ważne z perspektywy przyszłorocznej premiery Prodrobota Magna, przeznaczonego do rehabilitacji pacjentów dorosłych - komentuje Bartłomiej Wielogórski. 

Inne obszary technologii robotycznej, na których obecnie skupia się spółka, obejmują wprowadzenie  na rynek Prorobota Magna, dedykowanego terapii pacjentów dorosłych oraz uzupełnienie terapii o wirtualną rzeczywistość i grywalizację w celu maksymalizacji motywacji pacjentów i efektywności terapii.

Spółka planuje debiut na rynku NewConnect na przełomie 2021 i 2022 r. 

**** 

O spółce: 

Prodromus produkuje i dostarcza wysokiej jakości urządzenia rehabilitacyjne aktualnie skierowane głównie do dzieci, z systemem biofeedbacku w czasie rzeczywistym. Opatentowana autorska technologia jest rozwijana od dekady, a prawie 40 Prodrobotów pomaga pacjentom w 10 krajach w Europie i w Azji. Spółka współpracuje z 17 dystrybutorami w 29 krajach na całym świecie. Na rynku polskim Prodromus prowadzi także sprzedaż bezpośrednią. Prodrobot został zaprezentowany na ponad 50 międzynarodowych targach.

Do końca sierpnia 2021 r. spółka przyjmuje zapisy na nowoemitowane 444 444 akcji serii C po cenie emisyjnej jednej akcji równej 9,00 zł. Wpływy z emisji akcji serii C mają zostać wykorzystane na sfinansowanie prorozwojowej strategii spółki oraz upublicznienie spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) na przełomie 2021 i 2022 r.

Przeczytaj również: