11 maja 2021

Sprzęt i Innowacje

Kolejny robot chirurgiczny da Vinci gotowy do pracy

Niemal 1000 godzin poświecili specjaliści z Wielospecjalistycznego szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie na naukę obsługi robota chirurgicznego da VINCI. Niedługo przed nimi egzamin potwierdzający kwalifikacje. 7 maja swojego wsparcia lekarzom udzielała Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Robot chirurgiczny da Vinci umożliwia realizowanie wysokospecjalistycznych świadczeń w zakresie diagnozy, leczenia i opieki nad osobami dotkniętymi chorobami nowotworowymi, głównie w obszarze nowotworów prostaty, jelita grubego oraz onkologicznej chirurgii ginekologicznej. Dzięki niemu można wykonywać zabiegi laparoskopowe, także w trudno dostępnych miejscach. 

- Praca chirurga przy użyciu robota da Vinci umożliwia mu osiągnięcie precyzji cięcia przekraczającej możliwości ludzkich rąk – mówi dr n. med. Piotr Petrasz, kierownik Oddziału Urologii i Onkologii urologicznej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Zaletą zabiegów wykonywanych przy użyciu robota jest także niska utrata krwi, minimalizacja powikłań, mniejszy ból pacjenta i szybsza rekonwalescencja. Co ważne zmniejsza się liczba zdarzeń niepożądanych, bo robot optymalizuje ruchy chirurga i poprawia jego pole widzenia – dodaje.

Lekarz wykonujący zabieg z zastosowaniem da Vinci – w odróżnieniu od innych technik chirurgicznych – nie znajduje się bezpośrednio przy stole operacyjnym, ale steruje końcówkami robota za pomocą specjalistycznej konsoli, która umożliwia wyświetlenie trójwymiarowego obrazu narządu nawet w 16-krotnym powiększeniu.

Robota chirurgicznego da Vinci ma obecnie 14 jednostek medycznych w kraju, a model X kupiony przez gorzowską lecznicę – 9 placówek. Tylko dwa z nich (w tym także gorzowski) są wyposażone w endoskop + czyli wyższą generację - od stosowanych do tej pory - optykę.

Projekt „Wdrożenie robotycznych systemów wsparcia zabiegów chirurgicznych na Głównym Bloku Operacyjnym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. - Etap I" jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Przeczytaj również: