5 czerwca 2023

Inwestycje

Niski wskaźnik dobrobytu zdrowotnego a innowacje

Polska znalazła się na ostatnim miejscu pod względem dobrobytu zdrowotnego w porównaniu z innymi krajami Europy uwzględnionymi w zestawieniu, uzyskując 0,77  punktu w skali 0-3 – wynika z najnowszego raportu „W stronę dobrobytu zdrowotnego. Pomiar aspektów stanu zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów europejskich” zrealizowanego na zlecenie Janssen Polska. Głównymi miernikami wykorzystanymi w raporcie były: dostęp do innowacyjnych technologii medycznych, efektywność systemu ochrony zdrowia oraz ogólny stan zdrowia Polaków. 

Polska z dużym polem do poprawy w obszarze zdrowia obywateli

Pełen dobrostan fizyczny i psychiczny społeczeństwa to główne wyznaczniki jego dobrobytu zdrowotnego. Według najnowszego raportu „W stronę dobrobytu zdrowotnego. Pomiar aspektów stanu zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów europejskich” Polska zajęła ostatnie miejsce pod względem dobrobytu zdrowotnego z 0,77 punktu w skali 0-3, za Bułgarią, Czechami, Niemcami, Danią i Szwecją. Sąsiadujące z Polską Czechy zyskały ponad dwukrotnie większy wynik – 1,75 punktu. Najlepiej w analizie wypadły Niemcy, które wyróżniają się największymi wydatkami na służbę zdrowia , zyskując 2,29 punktu . Głównymi kryteriami branymi pod uwagę w analizie były: dostęp do innowacyjnych technologii medycznych, efektywność systemu ochrony zdrowia oraz ogólny stan zdrowia obywateli. 

Zbyt małe inwestycje w innowacyjne technologie medyczne obniżają poziom dobrobytu zdrowotnego Polaków 

Rozwój sektora technologii medycznych to jeden z kluczowych czynników wpływających na dobrobyt zdrowotny społeczeństwa. Według danych raportu Polska zajęła ostatnią pozycję w porównaniu z innymi krajami europejskimi pod względem technologii zdrowotnych, zyskując 0,04 punktu w skali 0-1. Na tym samym poziomie uplasowała się Bułgaria. Najlepiej wypadła Dania osiągając prawie maksymalny wynik 0,87 pkt . Jedną z przyczyn jest długi czas oczekiwania na wpisanie leku na listę refundacyjną, który w Polsce wynosi średnio 844 dni; dla porównania w Unii Europejskiej – 511 dni . 

- Jako Janssen mamy za sobą dekady doświadczeń w tworzeniu innowacji medycznych, które poprawiają jakość ludzkiego życia na całym świecie, ale na przestrzeni lat niezmiennym wyzwaniem pozostaje zapewnienie jak najszybszego dostępu do innowacji wszystkim pacjentom, którzy ich potrzebują. Według badania EFPIA W.A.I.T. Polska awansowała z 25. na 21. miejsce pod względem dostępu do innowacyjnych terapii. To dobry krok naprzód, jednak utrzymanie tego trendu będzie niezwykle trudne, jeśli na opiekę zdrowotną nie zostanie przeznaczone większe, utrzymane na odpowiednim poziomie finansowanie, umożliwiając pacjentom dostęp do innowacyjnej medycyny. Zależy nam na tym, by debata publiczna na temat dostępu do innowacyjnych terapii medycznych weszła na poziom szerszej dyskusji na temat dobrobytu zdrowotnego społeczności, w której żyjemy. Doświadczenia ostatnich lat, na którym piętno odcisnęła pandemia Covid-19, każą nam dzisiaj patrzeć na dobrobyt zdrowotny przynajmniej w równym stopniu jak na dobrobyt ekonomiczny, dlatego nasze wysiłki powinny się obecnie skupiać na tym jak ten dobrobyt zdrowotny możemy najszybciej poprawić – komentuje Geraldine Schenk, Dyrektor Zarządzający Janssen Polska.

Poziom zdrowia Polaków pośrodku skali

Polska uzyskała nieco lepszy wynik, w porównaniu z pozostałymi miernikami, pod względem stanu zdrowia obywateli – zyskując 0,48 punktu na w skali 0-1. Polska znalazła się nieco poniżej Czech (0,65) i dużo powyżej Bułgarii (0,00), pozostając jednak daleko w tyle za krajami starej Unii Europejskiej – Niemcy (0,75), Dania (0,78), Holandia (0,79) i Szwecja z maksymalną punktacją (1,0). Do pomiaru zostały zastosowane między innymi takie wskaźniki jak: śmiertelność niemowląt, oczekiwana długość życia w zdrowiu w momencie narodzin, prawdopodobieństwo śmierci między 30 a 70 rokiem życia na jedną z wymienionych we wskaźniku chorób, w tym choroba układu krążenia, nowotwór, przewlekła choroba układu oddechowego. 

Inwestycja w zdrowie, inwestycją w gospodarkę 

Motorem napędowym współczesnych gospodarek są nie tylko rozwój technologii czy dostęp do kapitału rzeczowego, ale przede wszystkim kapitał ludzki. W skali makroekonomicznej inwestowanie w zdrowie społeczeństwa może wpłynąć na lepsze prosperowanie gospodarki. Minimalizowanie chorób oraz ryzyka niepełnosprawności przekłada się na obniżenie kosztów związanych z leczeniem, absencją w pracy, niezdolnością do pracy czy szybszym przechodzeniem na emeryturę. W efekcie usprawnienie systemu ochrony zdrowia i doinwestowanie sektora innowacyjnych technologii medycznych może ponieść ogólny poziom życia obywateli, a tym samym wpłynąć na zwiększenie potencjału ekonomicznego. 

Link do Raportu: Raport "W stronę dobrobytu zdrowotnego", 2023 r."

O raporcie: 

Raport „W stronę dobrobytu zdrowotnego. Pomiar aspektów stanu zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów europejskich” został opracowany przez Politykę Insight na zlecenie Janssen-Cilag Polska w kwietniu 2023 r. Analiza przedstawia ocenę dobrobytu zdrowotnego w Polsce w porównaniu z innymi krajami należącymi do tego samego regionu kulturowego i ekonomicznego, ale o różnym poziomie zamożności i odmiennych systemach opieki zdrowotnej: Czechami, Bułgarią, Niemcami, Danią, Szwecją i Holandią. Na potrzeby analizy zostały wykorzystane wybrane mierniki z ogólnodostępnych baz statystycznych, głównie Eurostatu i WHO, które zapewniają porównywalność publikowanych zmiennych. Mierniki zostały przekształcone w trzy wystandaryzowane subindeksy, które składają się na finalny, kompozytowy wskaźnik dobrobytu zdrowotnego.

 

**

Informacje nt. Janssen:

Janssen tworzy przyszłość, w której choroby będą należały do przeszłości. W Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson niestrudzenie pracujemy nad tym, aby taka przyszłość stała się rzeczywistością dla pacjentów na całym świecie. Chcemy to osiągnąć, wykorzystując do walki z chorobami zdobycze nauki, poprawiając dostęp do leczenia dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i okazując serce nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Skupiamy się na tych obszarach medycyny, w których możemy dokonać największych zmian. Są to choroby układu krążenia i metaboliczne, choroby immunologiczne, choroby zakaźne i szczepionki, choroby centralnego układu nerwowego, onkologia i nadciśnienie płucne. 

 

1) Link do Raportu: Raport "W stronę dobrobytu zdrowotnego", 2023 r.

2) Według najnowszego raportu OECD i Komisji Europejskiej Health at a Glance: Europe 2022 w 2020 r. nakłady na ochronę zdrowia per capita wyniosły w Niemczech 4 831 euro, wobec 4 302 euro w Holandii, 4 008 w Szwecji i 3 964 euro w Danii. Dla porównania w krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej były dużo niższe od unijnej średniej (3 159 euro per capita) i wyniosły 1478 euro w Bułgarii czy 1 591 euro w Polsce.

3)  Link do Raportu: Raport "W stronę dobrobytu zdrowotnego", 2023 r.

4) J.w.

5)  J.w.

Przeczytaj również: