16 lipca 2021

Sprzęt i Innowacje

Przegląd startupów #1 - Cardiomatics

Zastosowanie nowoczesnych technologii, a także cyfryzacja niektórych usług w branży medycznej jest zjawiskiem widocznym na szeroką skalę. Ilustruje to między innymi liczba aplikacji dedykowanych wszelkim placówkom medycznym, w tym szpitalom, a także pojawienie się narzędzi  odpowiadających na potrzeby pacjentów i lekarzy. Zarówno jakość, jak i funkcjonalność wielu z nich stoi na wysokim poziomie, co utrudnia klasyfikację stworzonych aplikacji. Dziś w pierwszym artykule z cyklu przegląd startupów prezentujemy polskie narzędzie skierowane do lekarzy, które omówione zostało zarówno w pierwszej, jak i w drugiej edycji Raportu Top Disruptors in Healthcare.

W jakich obszarach działa startup?

Cardiomatics jest kolejnym z narzędzi opartym na  AI. Wspiera ono diagnostykę kardiologiczną. Jego działanie opiera się na dedykowanej platformie, na którą można przesłać długoterminowe sygnały EKG. Następnie są one analizowane przez zaawansowane algorytmy, w wyniku czego powstaje raport, na którym lekarz może oprzeć dalszą diagnostykę.

Rafał Samborski i Mariusz Mąsior - twórcy Cardiomatics

Co oferuje startup?

Cardiomatics to oprogramowanie do automatycznej analizy sygnałów EKG, działające jako usługa chmurowa (SaaS). Produkt jest wyrobem medycznym klasy 2a. Użytkownik, posiadający rejestrator holterowski EKG może wyeksportować zapis do pliku i wysłać do analizy przez aplikację webową produktu. Zapis jest analizowany automatycznie przez algorytmy Cardiomatics. Wynikiem jest raport zawierający podstawowe informacje diagnostyczne: analizę zmienności rytmu, detekcję epizodów migotania przedsionków, pobudzenia komorowe i nadkomorowe oraz inne zjawiska. Dane są zebrane tabelarycznie oraz w postaci przykładowych przebiegów sygnałów. Raport dodatkowo zawiera opis słowny znalezionych zjawisk i zaburzeń.

Do kogo skierowana jest aplikacja?

Zaawansowane rozwiązanie oferowane przez startup dedykowane jest lekarzom, pielęgniarkom, technikom i wszystkim osobom wchodzącym w skład personelu medycznego, które w codziennej pracy zmagają się z analizą długoterminowych zapisów EKG. Rozwiązanie już od 3 lat wspiera codzienną pracę lekarzy głównie w krajach Europy zachodniej. Od niedawna Cardiomatics jest wykorzystywany również na rodzimym rynku, przez Polsko - Amerykańskie Kliniki Serca. 

Dlaczego warto skorzystać z aplikacji?

Aplikacja w znaczym stopniu automatyzuje proces analizy, co wpływa na skrócenie czasu jej trwania. Dodatkowo użytkownik może przesyłać sygnały z różnych urządzeń, bez konieczności instalowania jakiekolwiek dodatkowego oprogramowania na własnym komputerze.

Rozwój aplikacji

Cardiomatics, jako produkt, jest rozwijany od 2017 roku. Stanowi realne i wartościowe wsparcie diagnostyki kardiologicznej w obszarze analizy sygnału holterowskiego, czego dowodem jest nie tylko rosnące grono użytkowników, ale także zaufanie ze strony instytucji badawczych. Rozwiązanie Cardiomatics jest stosowane m.in. przez Uniwersytet w Bazylei, Uniwersytet w Bernie, czy Warszawski Uniwersytet Medyczny. We współpracy z tym ostatnim Cardiomatics uruchomił właśnie innowacyjny na skalę międzynarodową projekt mający na celu opracowanie innowacyjnego narzędzia do automatycznej oceny zaburzeń rytmu serca i przewodzenia u pacjentów pediatrycznych. Wyjątkowość przedsięwzięcia wynika m.in. z faktu, iż lekarze coraz częściej używają oprogramowania do automatycznej oceny sygnałów EKG Holtera u dorosłych pacjentów, ale jak dotąd nie opracowano żadnego oprogramowania dla dzieci. Projekt Cardiomatics Junior jest bezpośrednią odpowiedzią na ten problem.

Raport „Top Disruptors in Healthcare 2021” dostępny jest pod linkiem: II edycja Raportu

Więcej na temat jego wyników przeczytasz w artykule Raport „Top Disruptors in Healthcare 2021” już dostępny.

Przeczytaj również: