9 lipca 2019

Planowane inwestycje

Prawie 600 mln dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Uchwałę wieloletniego programu „Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie  w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”, podpisał Premier Mateusz Morawiecki. Program dotyczy rozbudowy i modernizacji Poznańskiego Uniwersytetu oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Szczecinie. 27 czerwca 2019 roku Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski i Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Bogusław Machaliński podpisali umowę o wartości 593 mln zł.

Innowacyjne techniki edukacji

W planie jest rozszerzenie oferty edukacyjnej, dzięki medycznej platformie e-learningowej. Dzięki temu zostaną wprowadzone innowacyjne rozwiązania w kształceniu obecnych i przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Edukacja ma dotyczyć dziedzin z zakresu medycyny, biotechnologii medycznej, farmacji oraz diagnostyki laboratoryjnej.

-To przedsięwzięcie, z punku widzenia zdrowia Polaków, jest niesłychanie ważne. Musimy podnosić poziom zabezpieczenia medycznego naszych obywateli. Uniwersytet potrzebuje nowoczesnego sprzętu i miejsc, w których będzie można rozwijać innowacje, diagnozować i leczyć pacjentówoznajmił minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski

Nie tylko rozwój PUM

Inwestycja przewiduje powstanie bazy dla Uniwersyteckiego Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Głowy i Szyi, Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum oraz Centralnej Sterylizatorni. Dodatkowo Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów zostanie rozbudowany i zmodernizowany.

Uruchomiony ma zostać również ponadregionalny ośrodek żywienia pozajelitowego i dojelitowego dla dzieci z Oddziałem Pediatrii i Żywienia. Istniejące już oddziały hematoonkologii mają zostać rozbudowane, a przykliniczne poradnie specjalistyczne dla dzieci i dorosłych zostaną zmodernizowane.

Mniejsze kolejki do lekarzy

To co najważniejsze, liczba oraz zakres świadczonych usług medycznych zostanie zwiększona, co przełoży się na skrócony czas oczekiwania na leczenie i poradę specjalisty. Dodatkowo pacjenci skorzystają z nowych technik leczenia dostępnych jak dotąd wyłącznie za granicami Polski.

Debata „Wspólnie dla Zdrowia”

W 2018 roku wystartowała ogólnonarodowa debata „Wspólnie dla Zdrowia”. W Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy uczestniczyli m.in. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, prezes NIPiP Zofia Małas i prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna. 25 czerwca 2019 roku odbyła się ostatnia konferencja w Gmachu Fizyki Wydziału Politechniki w Warszawie, która była podsumowaniem sześciu poprzednich debat.

W skrócie:

  • Premier Mateusz Morawiecki podpisał uchwałę wieloletniego programu rozbudowy m.in. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Szczecinie.
  • 27 czerwca 2019 roku Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski i Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Bogusław Machaliński podpisali umowę o wartości 593 mln zł.
  • 25 czerwca 2019 roku odbyła się ostatnia konferencja, która była podsumowaniem wszystkich poprzednich konferencji w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia”.

Przeczytaj również: