22 kwietnia 2020

Sprzęt i Innowacje

Polski wynalazek – namiot barierowy chroniący przed wirusem

Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opracowali projekt specjalistycznego namiotu barierowego, którego zadaniem jest zapobieganie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się aerozolu wydychanego przez pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 oraz innymi wysoko zakaźnymi patogenami. Koszt wyprodukowania tegoż urządzenia nie przekracza 200zł.

Dr Marcin Kaczor, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz kierownik projektu tłumaczy, iż idea powstania namiotu barierowego narodziła się w Centrum Symulacji Medycznych WUM i wynikała z dotąd zdobytych doświadczeń w zakresie przeprowadzania szkoleń z bezpiecznego zastosowania środków ochrony indywidualnej.

Innowacyjne urządzenie separuje potencjalnie zakażonego wirusem pacjenta od środowiska zewnętrznego w warunkach, które wymagają bezpośredniego kontaktu z jego drogami oddechowymi. Stąd wynalazek stanowi dodatkową ochronę dla personelu medycznego, która podczas wykonywania wielu procedur medycznych jest wysoce zagrożona.

Funkcjonalność urządzenia


- Wydaje nam się, że zastosowanie namiotu jest dość rozległe, może dotyczyć zarówno lecznictwa zamkniętego i szpitali, czyli mówimy tutaj o salach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii, szpitalnym oddziale ratunkowym. Może mieć też zastosowanie w transporcie szpitalnym, pracowniach tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego, jak również w ratownictwie medycznym.– objaśnia dr Marcin Kaczor.


Konstrukcja

Prototyp namiotu barierowego wykonany jest z folii o grubości 0,3 mm o wysokim stopniu przezierności. Ma mieć formę niewielkiej pokrywy stworzonej z przeziernej folii, wyposażonej w okolicy głowy pacjenta w dwie śluzy pozwalające na wprowadzenie rąk. Śluzy mają formę rękawów zakończonych elastycznym zwężeniem na dystalnym końcu. Konstrukcję urządzenia stanowią dwa giętkie pałąki, na których rozpostarta jest pokrywa foliowa wraz ze śluzami – system analogiczny do stosowanego w niewielkich namiotach turystycznych – dowiadujemy się z  informacji zamieszonej na stronie internetowej WUM


Polski produkt za niecałe 200zł

Jak informuje dr Marcin Kaczor, koszt wyprodukowania jednego urządzenia nie przekracza kwoty 200zł. Zapewnia, że oprócz polskiego pomysłu, namioty będą szyte wyłącznie z polskich materiałów i w polskich fabrykach.
Wstępne zamówienie Ministerstwa Zdrowia stanowi osiem tysięcy sztuk. Pomysłodawca projektu dodaje, iż w chwili obecnej nie ma tego typu rozwiązania na rynku medycznym.

Fot. serwis WUM

Polski wynalazek daje szerokie spektrum zastosowań – może posłużyć między innymi szpitalnym oddziałom ratunkowym, oddziałom intensywnej terapii, salom operacyjnym, ale i pacjentom borykającym się z intensywnym kaszlem.
W naszym kraju liczba zakażeń wśród personelu medycznego należy do najwyższych w Europie, dlatego też jednym z podstawowych założeń urządzenia jest znaczące podniesienie poziomu ochrony personelu medycznego w kontakcie z zarażonymi pacjentami.

W skrócie:

  • Naukowcy z WUM opracowali projekt namiotu barierowego chroniącego przed wirusem.
  • Koszt wyprodukowania produktu to niecałe 200zł.

 

Przeczytaj również: