2 marca 2021

Planowane inwestycje

Plany inwestycyjne gorzowskiego szpitala na lata 2021-2026

W piątek (26 lutego) Rada Nadzorcza Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przyjęła zaproponowaną przez zarząd strategię rozwoju lecznicy na lata 2021-2026. Dokument opisuje m.in. najważniejsze plany inwestycyjne zarządu na najbliższe 5 lat. Wśród nich jest rozbudowa Izby Przyjęć, oddanie do użytku dwóch nowych budynków (dokończenie budowy Dziennego Oddziału Chemioterapii i pawilonu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni Żywienia Pozajelitowego. W dalszej perspektywie zarząd szpitala chce się skupić na rozwoju bazy medycznej wspomagającej leczenie chorób układu krążenia oraz opieki geriatrycznej i rehabilitacji.

- Bezpieczeństwo i dobre warunku pobytu w szpitalu pacjentów to jedne z ważniejszych celów, jakie stawiamy sobie na najbliższe lata – mówi Jerzy Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Aby udało się je zrealizować, jeszcze w tym roku, zamierzamy dokończyć strategiczne z punktu widzenia szpitala inwestycje. Wśród nich najważniejsze to Dzienny Pododdział Chemioterapii czy pawilon medyczny dla OIOM, Kliniki Hematologii i Banku Komórek Macierzystych.

W kwietniu br. ma być gotowy pawilon medyczny dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  Dzięki niemu nie tylko poprawią się warunki pobytu pacjentów oraz pracy personelu, ale też szpital spełni wymogi rozporządzenia ministra zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Po zakończeniu inwestycji Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii będzie liczył 22 łóżka (o 10 więcej niż dotychczas). W nowym pawilonie, oprócz większej liczby łóżek do intensywnej terapii swoje miejsce znajdzie też Klinika Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego z dodatkowymi 15 miejscami (6 w pododdziale leczenia ostrych białaczek i 9 w pododdziale przeszczepowym) oraz bank komórek macierzystych, który pozwoli na kompleksowe leczenie pacjentów walczących z chorobami układu krwiotwórczego.

Wcześniej, bo jeszcze w I kwartale tego roku, ma być gotowy budynek powstający na potrzeby Pododdziału Dziennej Chemioterapii. Koszt jego budowy to ponad 5 mln zł. Zaplanowano w nim obszerną 32-stanowiskową salę do chemioterapii, pomieszczenie do kompletowania leków, 3 gabinety lekarskie i 2 zabiegowe oraz poczekalnię dla ok. 50 pacjentów.

- Jednym naszych priorytetów jest także budowa nowej poczekalni dla Izby Przyjęć i pacjentów punktu nocnej i świątecznej opieki medycznej – mówi Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala. - W powiększonej poczekalni pacjenci będą mieli dużo lepsze warunki oczekiwania, pomieszczenia będą bardziej przestronne, a strefy dla dorosłych i dzieci – wyraźnie oddzielone.

Budowa poczekalni jest realizowana także dzięki wsparciu Lubuszan. Część pieniędzy na inwestycje pochodzi z darowizn przekazanych szpitalowi przez darczyńców w dobie pandemii. 

W strategii rozwoju szpitala znalazła się też realizacja Pracowni Żywienia Pozajelitowego, która będzie się znajdowała w pomieszczeniach szpitalnej apteki. Pracownia Żywienia Pozajelitowego pozwoli farmaceutom przygotowywać (w warunkach sterylnych) mieszanki żywieniowe m.in. dla pacjentów Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem oraz uzupełniać witaminami i mikroelementami posiłki dla dorosłych. Pracownia Żywienia Pozajelitowego zostanie wyposażona w dwie komory do przygotowywania żywienia pozajelitowego w indywidualnych dawkach dla pacjentów. Tą formą leczenia (żywienia) będą objęte osoby, u których stwierdzone zostały cechy niewydolności przewodu pokarmowego (niezależnie od choroby podstawowej: nowotworowej czy nienowotworowej). Inwestycja ma się zakończyć na przełomie I i II kwartału 2021 r. Koszt utworzenia pracowni to 764 tysiące złotych.

W ciągu następnych 5 lat zarząd zamierza też skupić się na rozwoju bazy medycznej wspomagającej leczenie chorób układu krążenia oraz opieki geriatrycznej i rehabilitacji. Planuje utworzyć ośrodek kardiochirurgii dla pacjentów z wadami serca oraz rozwinąć bazę do stacjonarnej opieki internistyczno-geriatrycznej poprzez powiększenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii, Gastroenterologii, a także rozbudowę bazy ambulatoryjnej dla pacjentów geriatrycznych. Do roku 2026 ma powstać Centrum Geriatrii, które  obejmie diagnostykę demencji, oddział i poradnię geriatryczną, rehabilitację geriatryczną, przyszpitalne formy opieki dziennej i środowiskowej, edukację i szkolenia dla opiekunów i rodzin osób dotkniętych chorobą.

Przeczytaj również: