27 lipca 2021

Sprzęt i Innowacje

Nowy zbiornik tlenu medycznego w uniwersyteckim szpitalu

Tlen medyczny wykorzystywany jest m.in. w terapii chorujących na Covid-19. Inwestycję za 300 tys. zł sfinansował Opolski Urząd Wojewódzki. Obejmuje ona zakup, montaż i uruchomienie nowego zbiornika na ciekły tlen wraz z parownicą oraz modernizację rezerwy zasilania przez montaż nowej tablicy redukcyjnej.

Ważący ok. 3,5 tony zbiornik, o pojemności 6150 litrów, został dostarczony do szpitala pod koniec lipca. – Umieściliśmy go na specjalnie przygotowanym fundamencie, obok zbiornika o pojemności 5 tys. litrów, z którego obecnie doprowadzamy tlen do instalacji szpitalnej przy al. Witosa. Zostanie napełniony w pierwszej połowie sierpnia. - wyjaśnia Stanisław Kulina, kierownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego w USK w Opolu.

I dodaje, że będzie to trzeci zbiornik na ciekły tlen medyczny w USK, łącznie z dzierżawionym, o pojemności 3 tys. litrów, ulokowanym obok wejścia do SOR dla pacjentów z Covid-19. 

W ramach prowadzonej właśnie inwestycji założono także modernizację rezerwy zasilania ciekłego tlenu (stanowią ją butle umieszczone w budynku tlenowni), przez montaż zautomatyzowanej tablicy redukcyjnej. - W razie awarii zbiornika z tlenem ciekłym tablica automatycznie przełączy się na tryb zasilania z butli, a informacja o tym zostanie przekazana do pracownika. Dotychczas, w przypadku awarii, takie przełączenia musiał wykonać człowiek - kontynuuje kierownik Kulina.

- Dzięki sfinansowaniu tego zadania przez Opolski Urząd Wojewódzki możemy zapewnić pacjentom bezpieczeństwo hospitalizacji przez zagwarantowanie dostępu do tlenu medycznego - komentuje Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu. 

- Średnie dobowe zużycie ciekłego tlenu medycznego w naszym szpitalu przy al. Witosa sięga 300 - 400 kg, a w czasie szczytu epidemii koronawirusa, rosło nawet do 600 - 700 kg na dobę, w związku z koniecznością stosowania tlenoterapii u chorujących na Covid-19 – podaje dyrektor Madera.

To właśnie w związku z pojawieniem się epidemii USK zdecydował o uzupełnieniu zasilania w tlen przez dzierżawę dodatkowego zbiornika. 

- Nasz pierwszy własny zbiornik, o pojemności 5 tys. litrów, użytkowany jest od  27 lat i, zgodnie ze specyfikacją producenta, jego żywotność dobiega końca. Realizowana inwestycja pozwoli nam zabezpieczyć szpital na wypadek awarii czy konieczności wyłączenia go z użytku – dodaje Stanisław Kulina. 

Dostarczany instalacją do szpitalnych łóżek tlen medyczny jest w specjalnym urządzeniu (parownicy) przekształcany ze stanu ciekłego na lotny i ogrzany do temperatury otoczenia. Taka parownica znalazła się też na wyposażeniu nowego zbiornika. 

Przeczytaj również: