14 maja 2020

Sprzęt i Innowacje

Nowość na rynku: Platforma Telemedyczna Medicalls

PT Medicalls to kontener telemedyczny, który umożliwia bezpieczne konsultacje lekarskie i badania bez ryzyka zakażenia bezpośredniego zarówno dla pacjenta jak i dla lekarza (telemedycyna). 
Na wyposażenie medyczne składa się kilka urządzeń pozwalających na badania takie jak:

  • Badanie osłuchowe - Inteligentnym stetoskopem
  • Badanie pulsoksymetrem - Sprawdzenie poziomu natlenienia organizmu oraz pulsu
  • NIBP nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
  • Pomiar Wagi Ciała
  • Pomiar Temperatury ciała - Przy pomocy bezdotykowego termometru.
  • EKG - Prawidłowość elektrycznej pracy serca.

Po za możliwością zbadania się na miejscu istnieje możliwość szybkiego połączenia się z ratownikiem medycznym lub lekarzem, dzięki transmisji online personel medyczny widzi odczyty z urządzeń medycznych i może je skonsultować, przepisać receptę lub podjąć decyzje o skierowaniu do placówki medycznej.

PT Medicalls oferuje całościową, zaawansowaną usługę telemedyczną, która składa się z trzech modułów (A,B,C) mogących funkcjonować samodzielnie lub wspólnie w sposób zintegrowany.

  • Pierwszy moduł (moduł A) stanowią mobilne jednostki telemedyczne (MJT) o różnym stopniu funkcjonalności i wielkości, które są fizycznym miejscem pobytu pacjenta bez konieczności udziału osób trzecich. Istnieje możliwość ich dostosowania do wymagań przestrzeni, w której mają funkcjonować, zarówno medycznej (szpitale, przychodnie) jak i niemedycznej (galerie handlowe, hotele, muzea, kina, stacje benzynowe i inne).

  • Drugi moduł (moduł B) stanowi centrum obsługi medycznej skupiający personel medyczny, który w czasie rzeczywistym jest dostępny dla pacjentów korzystających z jednostki. 

  • Trzeci moduł (moduł C) stanowi autorski program teleinformatyczny umożliwiający skuteczną i bezpieczną komunikację (w tym przepływ wyników badań) pomiędzy modułem (A i B)  czyli pomiędzy pacjentem a lekarzem. Jego wyjątkowość polega na tym, iż jest otwarty, dzięki czemu może być wyposażony w specjalne funkcjonalności w zależności od indywidulanych potrzeb instytucji z niego korzystających. 

Moduły A i C mogą być bezpośrednio, sprawnie i szybko uruchomiane poza granicami kraju. Centrum obsługi medycznej (moduł B) wymaga zaangażowania lokalnych zasobów kadrowych, ale są dostępne alternatywne rozwiązania telemedyczne. 

W typowej sytuacji zagrożenia zdrowia, pacjent zgłasza się do placówki medycznej lub wzywa pogotowie. W trakcie tak zaaranżowanego spotkania z lekarzem stawiana jest diagnoza lub jest on kierowany na dalsze badania. Przy wykorzystaniu PT Medicalls pacjent może skorzystać z porady lekarskiej oraz z badań diagnostycznych znajdując się w jednej z  MJT zlokalizowanej z dala od miejsca pobytu lekarza. Analizując stan pacjenta można go następnie przetransportować do szpitala, skierować do placówki stacjonarnej, a w przypadku niektórych MJT pomoc lekarską na miejscu poprzez dojazd lekarza. Niektóre typy MJT (kontener) mogą funkcjonować nawet jako sale zabiegowe. Stopień możliwych do przeprowadzenia badań i skala interwencji jest uzależniona od ich wyposażenia.

Szczegółowy opis poszczególnych modułów 

MODUŁ A – mobilna jednostka telemedyczna charakteryzujący się różną wielkością i stopniem mobilności oraz wyposażaniem. Każda jednostka składa się z kiosku telemedycznego oraz obudowy zewnętrznej. Istnieje możliwość ich dostosowania do wymagań przestrzeni, w której mają funkcjonować, zarówno medycznej (szpitale, przychodnie) jak i niemedycznej (galerie handlowe, hotele, muzea, kina, stacje benzynowe i inne).

Warianty samodzielnych jednostek telemedycznych:

- Kiosk telemedyczny – stanowi trzon każdego wariantu, ale może być również instalowany samodzielnie w innych pomieszczeniach. Charakteryzuje się wówczas najmniejszą kubatura, zawiera urządzenia telemedyczne zintegrowane z programem teleinformatycznym. Standardowe wyposażenie kiosku stanowią: ekran, panel sterowania, urządzenia diagnostyczne. Kiosk może być niezależnie instalowany wewnątrz budynków, w pomieszczeniach zapewniających prywatność wykorzystując istniejącą obudowę zewnętrzną; 

Zastosowanie: proste stanowisko diagnostyczne umiejscowione w budynkach publicznych, obiektach usługowych, noclegowych. 

- Box telemedyczny średnia kubatura, zawiera kiosk telemedyczny wraz własną obudową zewnętrzną zamkniętą, brak własnego zasilania, jednostka wolnostojąca, która może być umieszczona zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz; pomieści 1-2 os.

Zastosowanie: rozbudowane stanowisko diagnostyczne umiejscowione w budynkach publicznych, obiektach usługowych, noclegowych, ale także na zewnątrz jako zabezpieczenie imprez masowych.

- Kontener telemedyczny – największa kubatura, zawiera kiosk telemedyczny wraz własną obudową zewnętrzną zamkniętą wielkości kontenera transportowego, umożliwia aranżację specjalnych pomieszczeń dodatkowych (toaleta, stanowisko do RTG), jednostka samodzielna o wysokim stopniu mobilności, która może pełnić funkcję wszechstronnego pomieszczenia diagnostycznego, zabiegowego, a nawet sali operacyjnej; pomieści 1-4 os. 

Przeznaczone do wsparcia obiektu w czasie pandemii lub ograniczonego dostępu do placówki medycznej, lub brakiem dostępu do placówki będącej w znacznej odległości. Dostarczony w dowolne niedostępne miejsce (pociągiem, helikopterem, statkiem lub ciężarówką), ze względu np. na zniszczone kataklizmem drogi (zejście lawiny, powódź, pożar), konflikt zbrojny, może pełnić różne funkcje.

Zastosowanie: wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zapewnienia samodzielnej, mobilnej jednostki medycznej, wymagane jest jedynie zapewnienie zasilania oraz połączenia internetowego.

MODUŁ B - centrum obsługi medycznej

Moduł B obejmuje całodobowy nadzór nas zdalnymi punktami medycznymi zapewniany przez zespół ratownictwa medycznego i lekarzy. 

MODUŁ C – program teleinformatyczny

Specjalny autorski program teleinformatyczny przeznaczony do obsługi zdalnych urządzeń diagnostycznych oraz przesyłania danych. System zapewnia komunikację z pacjentem oraz odczytywanie i przesłanie wyników przeprowadzonych badań diagnostycznych. Dostępne są różne warianty systemu w zależności od obsługiwanych urządzeń medycznych. Możliwa jest jego modyfikacja. 

BOX telemedyczny zamknięty w kontenerze, jest zautomatyzowany, zdalnie sterowany, bezpieczny, samo odkażający się i jest efektem ponad 2letniej pracy całego zespołu. 

Realizatorzy podkreślają, że dzięki innowacyjnej metodzie, klienci retail parków, galerii handlowych, stacji benzynowych, hoteli będą się czuli bezpiecznie mogąc wykonać zdalną konsultacje i badanie przez 24h przebywając lub pracując w obiekcie.

Dodatkowo tego typu rozwiązanie jest pierwsze w Polsce i posiada wszelkie certyfikaty medyczne niezbędne do samodzielnego i bezpiecznego funkcjonowania w dowolnym miejscu. 

Twórcy przedsięwzięcia są otwarci na wszelkie działania związane z dalszym rozwojem projektu.


 

 

Przeczytaj również: