27 kwietnia 2022

Konferencje

Nowoczesny Pion Techniczny | Online | 12.05.2022

Już 12 maja odbędzie się kolejne webinarium online NPT podczas którego omówione zostaną usprawnienia mające wpływ na poprawę jakości funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, zarówno w okresie epidemii COVID-19, jak i w perspektywie postpandemii.

Kongres „Nowoczesny Pion Techniczny” to okazja do spotkania w jednym miejscu specjalistów takich jak Ty, do wymiany doświadczeń z osobami, którym zależy na wprowadzaniu w jednostkach ochrony zdrowia usprawnień mających wpływ na poprawę jakości ich funkcjonowania, zarówno w okresie epidemii COVID-19, jak również w perspektywie postpandemii.

„Nowoczesny Pion Techniczny” to wydarzenie z ponad 10-letnią tradycją. Od 2011 r. biorą w nim udział osoby mające wpływ na inwestycje szpitalne w Polsce. Do grona zainteresowanych uczestników należą:

  • dyrektorzy szpitali, dyrektorzy ds. technicznych oraz ds. administracyjnych i ekonomicznych,
  • kierownicy działów eksploatacyjnych, specjaliści ds. aparatury medycznej,
  • osoby zajmujące się obsługą przetargów w szpitalach,
  • reprezentanci administracji samorządowej,
  • przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  • reprezentanci firm medycznych,
  • osoby zainteresowane tematyką sprawnego zarządzania pionem technicznym szpitali i
  • usprawnieniem funkcjonowania placówek medycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat wydarzenia na stronie organizatora: Nowoczesny Pion Techniczny | Nowoczesny Pion Techniczny 2022 Online 2

Przeczytaj również: