25 października 2022

Konferencje

Najlepsze praktyki w ochronie zdrowia – wręczono Portrety Polskiej Medycyny

Innowacyjne metody leczenia, efektywne zarządzanie i przełomowe wydarzenia w ochronie zdrowia – podczas XVIII Forum Rynku Zdrowia przyznane zostały Portrety Polskiej Medycyny. Wyróżniono osoby, które przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz wydarzenia, które znacząco wpłynęły na poprawę działania polskiej ochrony zdrowia. Wręczenie nagród odbyło się 24 października br., podczas gali zwieńczającej pierwszy dzień konferencji.

XVIII Forum Rynku Zdrowia to kolejna edycja wydarzenia umożliwiającego wielowątkową dyskusję na temat funkcjonowania krajowego systemu ochrony zdrowia. Debata obejmuje nie tylko sposób działania w dobie kolejnych fal pandemii COVID-19, ale również w obecnej sytuacji Polski jako państwa przyfrontowego.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum była wieczorna gala, podczas której nagrodzono laureatów 16. edycji Portretów Polskiej Medycyny. Uhonorowane zostały osoby, których działania istotnie wpłynęły na ochronę zdrowia oraz przełomowe wydarzenia w polskim systemie zdrowotnym. W gronie zwycięzców znaleźli się wybitni lekarze, menadżerowie ochrony zdrowia oraz postacie przyczyniające się do jej rozwoju. 

Gdy 18 lat temu tworzyliśmy Rynek Zdrowia, naszą misją było poprawienie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia w Polsce. Nasza misja wciąż trwa, a wyzwań przybyło – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP. – Równocześnie dostrzegamy coraz więcej dobrych praktyk – prawidłowo zarządzanych placówek, efektywnie wydanych pieniędzy, sukcesów polskich lekarzy. Portrety Polskiej Medycyny są okazją, by to pokazać – dodaje.

W tym roku laureatów po raz pierwszy wybrała kapituła składająca się z 29. osób – zwycięzców ubiegłych edycji, reprezentantów różnych sektorów ochrony zdrowia i przedstawicieli redakcji portalu rynekzdrowia.pl. 

Wyróżnienia wręczyła Paulina Gumowska – redaktor naczelna Rynku Zdrowia, w trzech kategoriach: Menadżer Rynku Zdrowia, Lekarz Rynku Zdrowia i Wydarzenie Rynku Zdrowia. Łącznie przyznano dziewięć nagród. 

Tytuł Menadżera Rynku Zdrowia otrzymała dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. 

Przewodnicząca zespołu opracowującego nowe zasady funkcjonowania POZ z sukcesami integruje środowisko podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz wypracowania optymalnych rozwiązań, których celem jest upowszechnienie koordynowanej opieki w POZ. Zgodnie z jej stanowiskiem tylko wspólnym wysiłkiem całego środowiska medycznego i Ministerstwa Zdrowia możliwe są zmiany w POZ usprawniające opiekę nad pacjentem. 

Drugie miejsce przyznano Arturowi Prusaczykowi, wiceprezesowi Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach. 

Centrum uzyskuje doskonałe wyniki w zakresie zgłaszalności pacjentów do badań przesiewowych w kierunku chorób nowotworowych. W 2021 r. zgłaszalność na mammografię w programach ogólnopolskich wyniosła ogółem ok. 35 proc., na cytologię ‒ niespełna 13 proc. Centrum Medyczno-Diagnostyczne Siedlcach osiąga wyniki na poziomie 60-85 proc., czyli porównywalne z tymi uzyskiwanymi w Danii i Szwecji.

Trzecie wyróżnienie otrzymała Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 

Laureatka organizowała i koordynowała pomoc medyczną dla fali uchodźców z Ukrainy w pierwszych dniach wojny, w mieście granicznym – Przemyślu. Pomimo napływu tysięcy uchodźców, wszystkie osoby wymagające interwencji medycznej w warunkach szpitalnych zostały objęte odpowiednią opieką. Utrudnione warunki pracy nie wpłynęły na dostępność świadczeń realizowanych w szpitalu.

W kategorii Lekarz Rynku Zdrowia triumfował Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Pod kierownictwem profesora opracowano pionierską metodę terapeutyczną leczenia udarów mózgu u pacjentów przyjmujących doustne koagulanty. U tych osób nie można było zastosować leczenia udrażniającego naczynie. U pierwszego pacjenta na świecie, leczonego według schematu zaproponowanego przez zespół profesora, uzyskano ustąpienie wszystkich objawów ostrego niedokrwiennego udaru mózgu. 

Na drugim miejscu znalazł się zespół transplantologów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W imieniu zespołu transplantologów i prof. Piotra Ponikowskiego, rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Portret odebrał kierownik Kliniki Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia – prof. Michał Zakliczyński. 

W maju, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, zespół transplantologów z kilku klinik przeprowadził pierwszą w kraju jednoczasową retransplantację serca i transplantację nerki. Zakończona sukcesem operacja stała się kolejnym kamieniem milowym w polskiej transplantologii i modelowym przykładem interdyscyplinarnej współpracy lekarzy wielu specjalności. 54-letnia pacjentka, u której przeprowadzono operację, w sierpniu została wypisana ze szpitala.

Na trzecim miejscu uplasował się zespół kardiochirurgów z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Nagrodę odebrał Marek Kopala, p.o. kierownika Kliniki Kardiochirurgii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki wraz z członkiem zespołu lek. med. Januszem Komorowskim.

Lekarze z Kliniki Kardiochirurgii ICZMP przeprowadzili udaną operację u 5-letniego chłopca z raną serca. Serce dziecka przedziurawił niewielki, niewidoczny po zranieniu kawałek drutu, który przeszedł przez śródpiersie, wbił się w lewą komorę i wyszedł z drugiej strony, zatrzymując się na przeponie. Akcja ratowania życia chłopca przewożonego ze szpitala powiatowego stanowi przykład sprawnej współpracy jednostek ochrony zdrowia.

Zwycięskim Wydarzeniem Rynku Zdrowia zostało Wprowadzenie programu przesiewowego dla noworodków i refundacja leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Nagrodę dla Ministerstwa Zdrowia, odebrał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Refundacja leków umożliwia stosowanie u dzieci nowoczesnych terapii pozwalających ‒ jak wynika z badań klinicznych ‒ zatrzymać lub uniemożliwić rozwój rdzeniowego zaniku mięśni. Polska dołączyła do grona krajów, w których, mając na uwadze los dzieci, zdecydowano o refundowaniu w leczeniu SMA leku uznawanego za jeden z najdroższych na świecie. 

Na drugim miejscu znalazło się Wdrożenie i przeprowadzanie w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie unikatowych operacji ortopedycznych u dzieci chorych onkologicznie. Podczas gali placówkę reprezentowali: prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, dr n. med. Bartosz Pachuta oraz prof. Łukasz Krakowczyk.

W Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, przy współpracy z chirurgami z Narodowego Instytutu Onkologii Oddział w Gliwicach, przeprowadzone zostały unikatowe zabiegi u dzieci z pierwotnymi nowotworami kości. Wykonywane zabiegi łączą różnego rodzaju nowoczesne metody rekonstrukcyjne.

Na trzecim miejscu podium znalazło się uruchomienie programu pilotażowego KOS-BAR, który oparty jest na płaceniu za efekty terapeutyczne. Nagrodę przyznano Ministerstwu Zdrowia, dr Małgorzacie Gałązce-Sobótce, dziekanowi Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz dr ed. n. med. Mariuszowi Wyleżołowi, kierownikowi Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, wiceprezesowi Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. W imieniu Ministra Adama Niedzielskiego nagrodę odebrał Piotr Bromber, wiceminister zdrowia.

Pilotaż KOS-BAR umożliwił objęcie w skali całego kraju kompleksową opieką specjalistyczną pacjentów cierpiących na otyłość olbrzymią. Pacjenci wymagający leczenia z powodu tej choroby mają zapewnione w ramach programu przygotowanie do leczenia chirurgicznego, rehabilitację oraz bariatryczną opiekę wielospecjalistyczną po zabiegu zmniejszenia żołądka.

 

XVIII Forum Rynku Zdrowia odbywa się w dniach 24-25 października br. w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw. Tegoroczne Forum składa się 21 debat dotyczących cyfrowej transformacji medycyny, reformy podstawowej opieki zdrowotnej, przyszłości innowacyjnych technologii medycznych, finansowania w ochronie zdrowia, bezpieczeństwa pacjentów, projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa i innych bieżących tematów ochrony zdrowia w Polsce.

Organizowane od 2005 r. Forum Rynku Zdrowia jest jedną z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych debat poświęconych ochronie zdrowia. Każdego roku biorą w nim udział wybitne postaci medycyny, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzyści, menedżerowie podmiotów leczniczych, eksperci oraz lekarze wielu specjalizacji.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, wydawca portalu rynekzdrowia.pl oraz inicjator takich wydarzeń jak Europejski Kongres Gospodarczy i Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Healt Challenges Congress – HCC).

Przeczytaj również: