18 listopada 2021

Inwestycje

Najlepiej zarządzane szpitale w Polsce

Zarządzanie placówką medyczną nie jest prostym zadaniem. Z tego względu jeszcze bardziej należy docenić obiekty, które świadczą wysokiej jakości opiekę medyczną, a jednocześnie wykazują się dużą efektywnością ekonomiczną. BFF Banking Group we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita” publikuje zestawienie „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne”.

BFF Banking Group to wiodący w Europie, niezależny podmiot finansowy specjalizujący się w faktoringu i pożyczkach, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, bankowością oraz płatnościami korporacyjnymi. Grupa działa we Włoszech, Chorwacji, Francji, Grecji, Polsce, Portugalii, Czechach, Hiszpanii i na Słowacji. Na przestrzeni lat, BFF angażował się w wiele projektów i inicjatyw, których celem jest m. in. pogłębianie aktualnych zagadnień we współpracy z ekspertami z różnych sektorów gospodarki.

Jednym z przykładów takich działań jest zestawienie „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale według BFF Banking Group”. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita, a jej partnerami instytucjonalnymi w tym roku zostali Polska Federacja Szpitali oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. 

Zestawienie docenia jednostki publiczne, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną. BFF analizuje przekazane przez szpitale sprawozdania finansowe pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży oraz dynamiki kontraktu z NFZ. W ramach tych trzech kryteriów, w zależności od osiągniętych wskaźników, każda placówka uzyskuje punkty przydzielane w skali od 1 do 10. Ich suma decyduje o pozycji w zestawieniu. Dodatkowo, wszystkie objęte analizą szpitale dzielone są na trzy grupy ze względu na wartość przychodu z Narodowego Funduszu Zdrowia: do 49 mln zł, pomiędzy 50 a 99 mln zł i powyżej 99 mln zł. 

Laureaci udowadniają, że choć efektywne zarządzanie placówką medyczną nie jest proste i nie ma na nie jednej recepty, istnieją sposoby, aby osiągnąć stabilność finansową i w dalszym ciągu się rozwijać. W tym roku było to o tyle trudniejsze, że szpitale, oprócz mierzenia się z codziennymi problemami, musiały także stawić czoła wyzwaniom związanym z pandemią Covid-19, co wymagało dodatkowych umiejętności logistycznych, jak i organizacyjnych. 

Wyniki zestawienia zostaną ogłoszone podczas Gali, która odbędzie się 25 listopada w Łodzi. Spotkanie to będzie też okazją do dyskusji w gronie ekspertów podczas debaty „Efektywne zarządzanie placówką medyczną a jakość opieki dla pacjentów” na temat wyzwań stojących przed polską służbą zdrowia oraz rozwiązań, które mogą poprawić jej efektywność.

Przykładem innej inicjatywy Grupy, zleconej Fundacji Farmafactoring z siedzibą w Mediolanie, i związanej z sektorem zdrowia, jest raport „Budowanie przyszłości europejskich systemów opieki zdrowotnej - kompleksowa analiza doświadczeń 9 krajów UE w stawianiu czoła wyzwaniom pandemii Covid-19 i zarządzaniu nimi”. Raport koncentruje się na tym, jak kraje, w których działa BFF, stawiały czoła wirusowi. Analizuje restrykcje, wydatki rządowe, testy i szczepienia. Opracowanie pokazuje także skalę wyzwań, z którymi będziemy musieli się zmierzyć po zakończeniu pandemii. Premiera publikacji zaplanowana jest w listopadzie.

Przeczytaj również: