14 lipca 2021

Planowane inwestycje

Miasto Gdańsk wspiera pomorskie szpitale

Według budżetu Gdańska do szpitali wojewódzkich na terenie miasta trafi ponad 1,5 mln złotych rocznie. 12 lipca podpisano porozumienie, które określa, że środki te wykorzystane zostaną nie tylko na zakup aparatury, ale także sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych.

Podpisane porozumienie

Porozumienie podpisane w poniedziałek 12 lipca 2021 roku dotyczy współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Województwem Pomorskim. Zakres ten współpracy został ściśle określony i dotyczy on zaspakajania potrzeb mieszkańców Gdańska w obszarze ochrony zdrowia. Porozumienie zostało podpisane przez Monikę Chabior, zastępczynię prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, a także Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Agnieszkę Kapałę-Sokalską, członkinię Zarządu Województwa Pomorskiego. 

Podczas spotkań z mieszkańcami, bardzo często poruszana jest kwestia wsparcia opieki medycznej. Z naszej perspektywy, jest to bardzo ważne i cenne porozumienie. Warto podkreślić, że w ramach współpracy z Samorządem Województwa przekazaliśmy dodatkowy milion złotych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, poprzez zakup środków ochrony indywidualnej, pościeli jednorazowego użytku czy płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni. To także zakup prawie 8 000 testów wykrywających wirusa SARS-CoV-2, przeznaczonych dla pracowników podmiotów leczniczych, działających w Gdańsku – mówiła Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. 

Fot: Facebook Szpital im Kopernika Copernicus PL Sp z o.o.

Kontynuacja współpracy

Podpisane porozumienie jest kontynuacją umowy zawartej w 2018 roku, a więc drugim dokumentem tego typu. W ramach pierwszych umów z placówkami leczniczymi, które zostały wskazane przez Marszałka zakupiono sprzęt na łączną kwotę ponad 4,6 mln złotych.

W 2018 roku zakupiony sprzęt trafił np. do  Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku oraz Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku. Porozumienie na lata 2021-2023 dotyczy udzielenia wsparcia finansowego w kwocie 1,5 mln złotych rocznie. Dotyczy marszałkowskich podmiotów leczniczych zlokalizowanych w Gdańsku.

Zakup sprzętu dla szpitali

W ramach kwoty 1,5 mln, a więc środków dostępnych w roku bieżącym zakupione zostanie dodatkowe wyposażenie i sprzęt medyczny dla czterech podmiotów medycznych. Są nimi Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., który otrzyma kwotę 1,2 mln zł, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku (które wchodzi w skład Szpitali Pomorskich), wsparte kwotą 210.000 zł, a także Szpital Dziecięcy Polanki w Gdańsku- 60.000 zł i Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku- 30.000 zł.

Przeczytaj również: