9 listopada 2022

Konferencje

Konferencja SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA | Olsztyn | 17.11.2022

Skuteczne zarządzanie projektem i infrastrukturą techniczną obiektów medycznych. Ważne aspekty projektowania i doboru rozwiązań podnoszące bezpieczeństwo epidemiologiczne obiektów medycznych po Covid-19 to tematy zbliżającej się konferencji SZPITALE I OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA, która odbędzie się 17 listopada 2022r. w Olsztynie. Wiodącą tematyką konferencji są medyczne, finansowe i techniczne aspekty funkcjonowania obiektów ochrony zdrowia w obliczu zmian epidemiologicznych oraz przepisów prawa.

Skuteczne zarządzanie projektem i infrastrukturą techniczną ma kolosalne znaczenie w globalnym spojrzeniu na szpital czy placówkę medyczną i bez sprawnego działania pionu medycznego i technicznego niemożliwe jest efektywne funkcjonowanie obiektu medycznego – dlatego już dziś zapraszamy na bezpłatne konsultacje z ekspertami wydarzenia w temacie najbardziej problematycznych aspektów planowania rozbudowy i funkcjonowania obiektów medycznych.

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY

Wiodące tematy w skrócie:

 • PANEL SPECJALNY: Rozbudowa i remont istniejących placówek opieki zdrowotnej, a dostosowanie do standardów dostępności i obecnych przepisów prawa budowlanego – praktyczne ujęcie praktyce realizacji projektów technologii medycznej, architektury, architektury wnętrz i instalacyjnej w koordynacji z inwestorami i podmiotami rozliczającymi kontrakty NFZ
 • PANEL SPECJALNY: Akustyka wnętrz w budynkach służby zdrowia w kontekście wymagań normy PN-B-02151-4:2015-06 
 • PANEL SPECJALNY: Jak bronić jakości produktów w postępowaniu przetargowym. Wielowymiarowe podejście do inwestycji zwłaszcza w fazie jej przygotowania
 • Optymalne rozwiązania dla podłóg i ścian w obiektach ochrony zdrowia w dobie polityki zrównoważonego rozwoju 
 • Wszechstronne rozwiązania w kanalizacji dla różnego rodzaju pomieszczeń w szpitalach, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni mokrych oraz zabezpieczenia antybakteryjnego i przeciwzapachowego
 • Nowoczesne bloki operacyjne, innowacyjne i nowatorskie podejście do utrzymania higieny w obiektach użyteczności publicznej
 • Oszczędność energii w instalacjach HVAC budynków szpitalnych, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń
 • Uzgadnianie projektu budowlanego w zakresie lądowisk dla śmigłowców ratunkowych. Od projektu do eksploatacji w oparciu o nowe wymagania projektowe
 • Innowacyjne produkty antybakteryjnej chemii budowlanej i ich zastosowanie w obiektach służby zdrowia
 • Komfort i ochrona zdrowia a COVID 19. Jak zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń i drobnoustrojów z jednego pomieszczenia do drugiego
 • PANEL SPECJALNY: Jak przejść procedury odbiorowe bez korekty - nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej stanowiące utrudnienia w działaniach ratowniczych PSP oraz ewakuacji z obiektów szpitalnych mające wpływ na zajmowane stanowiska przez organy odbiorowe PSP – jak wyeliminować na etapie planowania inwestycji, projektu i realizacji.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli sektora ochrony zdrowia, wyższej i średniej kadry zarządzającej placówkami medycznymi publicznymi i prywatnymi, dyrektorów szpitali i klinik uniwersyteckich oraz sektora prywatnego, dyrektorów i kierowników ds. technicznych i eksploatacyjnych, kierowników działu utrzymania aparatury medycznej, kierowników bloków operacyjnych, działów zamówień publicznych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, specjalistów ds. rozwoju IT i innowacyjności, przedstawicieli organizacyjnych służby zdrowia w tym samorządu terytorialnego oraz architektów, projektantów i wykonawców inwestycji medycznych w kraju. 

Wydarzeniu towarzyszyć będą panele techniczne prezentujące nowoczesne materiały i technologie dla projektantów oraz rozwiązania usprawniające zarządzanie szpitalem ale też pracę personelu medycznego i kadry technicznej szpitali, dobre praktyki w zakresie projektowania obiektów szpitalnych i placówek medycznych oraz istoty współpracy projektanta z inwestorem, generalnym wykonawcą/ inwestorem zastępczym na przebieg poszczególnych etapów realizacji inwestycji.

Na uczestników konferencji w OLSZTYNIE czekają dwie publikacje branżowe

 

-  niezastąpione źródło informacji i praktycznych wskazówek  dla menedżerów ochrony zdrowia, pracowników naukowych związanych z zarządzaniem w placówkach medycznych, profesjonalistów pracujących na co dzień w SOR i Izbach Przyjęć, ratowników medycznych, pielęgniarek czy lekarzy. Wdrożenie wskazanych w opracowaniu rozwiązań pomoże szpitalom poprawić uzyskiwane wyniki, w tym jakość i efektywność dostarczanych usług medycznych

Więcej informacji i zapisy na wydarzenie na stronie Organizatora pod linkiem: https://bit.ly/3EjmHcI

Przeczytaj również: