7 listopada 2022

Sprzęt i Innowacje

Kolejne operacje ginekologiczne  z użyciem robota Da Vinci

Najnowocześniejsza, małoinwazyjna technologia operacyjna, dzięki której możliwa jest większa precyzja wykonywanych zabiegów oraz szybszy powrót do zdrowia dostępna w Gdańsku. 2 listopada w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku (Spółka COPERNICUS PL) wykonano pierwszy zabieg ginekologiczny w asyście robota da Vinci.

Robot DaVinci także dla kobiet

W Szpitalu św. Wojciecha na gdańskiej zaspie od ponad roku wykonywane są operacje system robotowym Da Vinci. Dotąd operacje te dostępne były komercyjnie dla pacjentów urologicznych a od 1. kwietnia są refundowane przez NFZ dla pacjentów z nowotworami gruczołu krokowego. 

Od października podjęto również decyzję o włączeniu, do programu operacji z robotem Da Vinci, pacjentek ginekologicznych chorujących na raka trzonu macicy. Na początku listopada wykonano pierwszą w naszym regionie operację radykalnego leczenia operacyjnego raka trzonu macicy z zastosowaniem systemu robotowego Da Vinci. To pierwsza operacja ginekologiczna z użyciem  robota Da Vinci w województwie pomorskim. Szpital Św. Wojciecha dołączył do grona zaledwie 5 ośrodków ginekologii operacyjnej w Polsce, wykonujących takie procedury. W północnej części naszego kraju operacje ginekologiczne Da Vinci oprócz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Gdańsku- Zaspie wykonuje się jedynie w Szczecinie. Dzięki decyzji Zarządu COPERNICUS, zespół certyfikowanych lekarzy ginekologów- chirurgów systemu robotowego Da Vinci oferuje te operacje nieodpłatnie, wszystkim pacjentkom z rakami trzonu macicy oraz komercyjnie, w przypadku schorzeń nieonkologicznych.

Najmłodszy i najnowocześniejszy ośrodek na Pomorzu

W ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wykonywany jest pełny zakres operacji ginekologicznych, ze szczególnym naciskiem na zabiegi z zakresu w małoinwazyjnej ginekologii onkologicznej. We współpracy z Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku, będącym jednostka COPERNICUS, na Oddziale diagnozowane są i leczone kobiety ze wszystkimi nowotworami żeńskich narządów płciowych. Pacjentki z rakami trzonu macicy (endometrium) stanowią szczególną grupę chorych, u których operacje wykonywane były dotąd z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu laparoskopowego, na Bloku Operacyjnym oddanym do użytku zaledwie 3 lata temu. Od teraz leczenie operacyjne wspomagane jest z użyciem robota Da Vinci. Ważnym etapem w rozwoju Oddziału było również wprowadzenie  znakowania węzłów chłonnych wartowniczych z usuwaniem jedynie tych ściśle wybranych, co znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentek. Dzięki szkoleniu w chirurgii otrzewnej w jednostkach Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz posiadaniu urządzenia do HIPEC czyli dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii, na Oddziale leczone są też pacjentki z zaawansowanymi rakami jajników. Szpital od kilku tygodni posiada również najnowocześniejszy w regionie kolposkop do diagnostyki zmian szyjki macicy w przypadku nieprawidłowych wyników badania cytologicznego a lekarze Oddziału wykonują w Poradni najwiecej kolposkopii w regionie. Ze względu na specjalizację Oddziału, szczególna grupę chorych stanowią też ciężarne z chorobą nowotworową. 

Oprócz doświadczonych zespołów ginekologii onkologicznej ze Szpitali Pomorskich w Gdyni i UCK w Gdańsku, Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala Św. Wojciecha to stosunkowo nowa jednostka ginekologii operacyjnej i onkologicznej, ale jak wskazują ostatnie lata, najdynamiczniej rozwijająca się i najlepiej wyposażona. Pacjentki przyzwyczaiły się już, że Oddział na Zaspie zajmuje się też zaawansowaną chirurgią ginekologiczną i ginekologią onkologiczną a rewolucyjny wzrost liczby zgłaszających się pacjentek, świadczy o dużym zaufaniu do Szpitala. Już w tym roku zoperowano kilkaset pacjentek z nowotworami żeńskich narządów płciowych. Większość technikami małoinwazyjnymi.

Precyzja i bezpieczeństwo leczenia operacyjnego

Operacje z użyciem robota DaVinci zapewniają nieosiągalną dotąd wizualizację struktur anatomicznych z zastosowaniem odpowiedniego powiększenia i obrazowania z użyciem specjalnych filtrów optycznych. Lekarz czuje się jakby był wewnątrz ciała pacjentki a dodatkowo operuje, pomimo dwóch rąk, trzema narzędziami jednocześnie. W przeciwieństwie do narzędzi laparoskopowych i nawet naturalnych ruchów nadgarstków, narzędzia robotowe maja kilka „stawów" i pozwalają na dużo większy zakres ruchów. Stabilizacja narzędzi poruszanych przez lekarza za pośrednictwem DaVinci to dodatkowy atut stanowiący o bezpieczeństwie pacjentki. Połączenie doskonałej widzialności z precyzją ruchów i wykorzystaniem zdobyczy techniki, pozwala zapewnić pacjentce precyzję operacyjną, bezpieczeństwo zabiegu a tym samym krótszą rekonwalescencję i większą szansę na wyzdrowienie. 

Rak trzonu macicy najczęstszym rakiem ginekologicznym

Rak trzonu macicy to najczęstszy z nowotworów żeńskich narządów płciowych, występujący głównie po 5. dekadzie życia, choć do lekarzyna Zaspie zgłaszają się też pacjentki w wieku rozrodczym z rakami trzonu macicy, u których zastosowano leczenie oszczędzające płodność. Jednak, większość pacjentek to kobiety po menopauzie, często chorujące na nadwagę lub otyłość, u których pojawiły się nieprawidłowe krwawienia maciczne. Chore takie, zwykle kieruje się do najbliższego szpitala na tzw. łyżeczkowanie jamy macicy. Po zbadaniu przez lekarza patomorfologa fragmentów pobranego endometrium, przy potwierdzeniu raka, każda chora, jeśli sobie tego życzy, może trafić na Zaspę. Pacjentki poddawanej tutaj są diagnostyce obrazowej, między innymi rezonansem magnetycznym a następnie operowane z użyciem robota DaVinci. 

Zespół lekarzy ginekologów- operatorów Da Vinci

Pierwszą na Pomorzu operację raka trzonu macicy z użyciem robota DaVinci wykonał zespół lekarzy: Maciej Socha i Bartłomiej Wolski, w asyście Wojciecha Flisa. Instrumentariuszkami były: piel. Anna Świrska i Katarzyna Biesiada a znieczulenie pacjentki przeprowadziły lekarki Agnieszka Cejrowska-Markul i Agnieszka Nowak-Dul z piel. Hanną Jenerałek. Dr M. Socha jest ginekologiem- położnikiem ze specjalizacją szczegółową w perinatologii ale też ginekologii onkologicznej. Lekarz ten ma ponad 15-letnie doświadczenie w chirurgii onkoginekologicznej. Certyfikat operatora systemu robotowego DaVinci wraz z dr B. Wolskim, jako asystentem, uzyskał w Niemczech ponad rok temu. Obaj ginekolodzy pracują na Zaspie od 4,5 roku i dzięki swoim umiejętnościom, nieustannym szkoleniom i wyposażeniu Szpitala, wprowadzają techniki małoinwazyjnej chirurgii ginekologicznej w nowotworach żeńskich narządów płciowych i uroginekologii. Obaj lekarze są też certyfikowanymi operatorami uroginekologicznymi. Dr Socha specjalizuje się również w ginekologii plastycznej i chirurgii przezpochwowej a dr Wolski w operacjach u pacjentek z zaawansowanymi stadiami endometriozy. 

 

Przeczytaj również: