5 czerwca 2023

Konferencje

KardioUroPsychiatria | Online | 17.06.2023

Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konferencji KardioUroPsychiatria. Tegoroczne wydanie tego wydarzenia odbędzie się w trybie online 17 czerwca. 

Program

09.00 – 10.00 Sesja I: Kardiologia

Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

10.00 – 11.00  Sesja II: Psychiatria

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

11.00 – 12.00  Sesja III: Urologia

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

12.00 – 13.00 Pacjent z wielochorobowością, ocierający się o polipragmazję – jak leczyć żeby nie przeszkadzać?

Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar, Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

 

Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami. 

Rejestracja dostępna na stronie wyudarzenia: https://www.debaty-zdrowie.pl/kardiouropsychiatria/

 

Przeczytaj również: